fbpx

Promowanie poezji to prawdziwe wyzwanie

Poezja, jako forma artystycznego wyrażania uczuć i myśli, od wieków stanowi nieodłączną część kultury. Jednak w dzisiejszym, bardzo skomercjalizowanym świecie, promowanie poezji stanowi prawdziwe wyzwanie. Czy rzeczywiście jest to zadanie trudne i mało wdzięczne?

Uniwersalny język poezji

Poezja posiada magiczną zdolność przekazywania uczuć i doświadczeń w sposób uniwersalny. Jej siła tkwi w zdolności dotarcia do najgłębszych zakamarków ludzkiej duszy. Z tego powodu promowanie poezji może być zadaniem łatwym. Wystarczy bowiem, aby odbiorcy zrozumieli, że jest ona zwierciadłem naszych emocji i myśli. I że dzięki temu poeci mogą przekazać swoje odczucia na temat miłości, cierpienia, radości lub smutku. Tym samym dotykają uniwersalnych doświadczeń jej odbiorców.

Tak więc poezja może być formą dostarczania duchowej przyjemności. Niemniej to nie wszystko. Może też być narzędziem służącym do wyrażania opinii czy poglądów. Ale o tym piszę w dalszej części moich rozważań.

Poezja w cieniu rozrywki

Współczesny świat oferuje szeroki wachlarz możliwości w zakresie rozrywki. Niestety poezja często pozostaje w cieniu innych form sztuki. Muzyka, filmy, gry komputerowe czy literatura popularna zdają się skuteczniej przyciągać uwagę odbiorców niż wersy poetyckie. Promowanie poezji w tej rzeczywistości jest więc prawdziwym wyzwaniem. Konkurencja o miejsce w kulturze społeczeństwa jest niezwykle silna. Przekonanie ludzi do poznawania i doceniania poezji wymaga przemyślanych działań promujących tę formę sztuki. Tymczasem dla wielu ludzi poezja jest za trudna do zrozumienia i przez to nieprzystępna. Sytuację mogłyby poprawić odpowiednia edukacja kulturowa oraz wszelkie działania budujące zamiłowanie do wierszy.

Poezja jako narzędzie do wyrażania opinii

Poezja może być potężnym narzędziem do wyrażania opinii na tematy społeczne, polityczne, a nawet związane z ekologią. Nie jest odosobniony pogląd, iż promowanie poezji byłoby zadaniem łatwiejszym, gdyby poeci poruszali tematy, którymi żyje społeczeństwo. Wówczas poezja mogłaby stać się kluczem do zrozumienia świata.

Jednak, czy takie praktyczne postrzeganie liryki nie podcięłoby jej skrzydeł…? Oceńcie sami.

Promowanie poezji – zadanie łatwe czy trudne?

Promowanie poezji to zadanie, które można uznać zarówno za łatwe, jak i trudne – w zależności od stawianych celów. Siła poezji tkwi w jej uniwersalności, zdolności do dotarcia do serc czytelników. Niestety przeszkodą w popularyzowaniu liryki są stereotypy, które dotyczą roli, jaką powinna ona spełniać we współczesnym świecie. Zatem ważne jest budowanie w nim zrozumienia, że poezja może być atrakcyjna i przystępna dla każdego.

Promowanie poezji poprzez projekt wydawniczy

Właśnie dlatego Wydawnictwo Borgis już od kilku lat realizuje projekt wydawniczy Poezja naszych dni. Jego popularność wciąż rośnie, przyczyniając się tym samym do wzrostu zainteresowania rodzimych czytelników twórczością poetycką. Poezja naszych dni to antologia, na którą składają się wiersze współczesnych polskich poetów. Nabór do tegorocznego zbioru będzie miał miejsce w marcu, a o szczegółach już wkrótce poinformujemy na stronie naszego wydawnictwa.

(PK)