fbpx

Erotyka bez kagańca

Drodzy Autorzy odważnych opowieści!

Wydawnictwo Borgis przygotowuje premierową edycję kolejnej antologii krótkich form literackich. Tym razem jest to projekt poświęcony literaturze erotycznej pt. „Erotyka bez kagańca”. Autorów zainteresowanych współpracą zapraszamy do opublikowania swoich zmysłowych opowiadań!

Informacja ogólna dotycząca kwalifikacji zgłaszanych utworów oraz ich publikacji:

 1. W zbiorze „Erotyka bez kagańca” (tom 1) Autor ma możliwość opublikowania opowiadania o dowolnej objętości wraz z krótką notką o sobie, przygotowaną według kryteriów Wydawnictwa i nieprzekraczającą 900 znaków (ze spacjami). Nie publikujemy ilustracji barwnych. Istnieje możliwość zamieszczenia ilustracji czarno-białych.
 2. Kwalifikacja utworów odbywa się na zasadach nieodpłatnych.
 3. Na etapie kwalifikacji Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji zgłaszanego utworu bez podania przyczyn.
 4. Po zakwalifikowaniu utworu Autor podpisuje z Wydawnictwem umowę wydawniczą (licencji niewyłącznej).
 5. Zbiór „Erotyka bez kagańca” (tom 1) wydany zostanie zarówno w postaci książki tradycyjnej, jak i e-booka.
 6. Po wydaniu zbioru „Erotyka bez kagańca” (tom 1) każdy z Autorów otrzyma 5 egzemplarzy autorskich ww. publikacji w wersji papierowej, a także, nieprzeznaczony do sprzedaży, 1 egzemplarz autorski w postaci e-booka.
 7. Zbiór „Erotyka bez kagańca” (tom 1) będzie dostępny w księgarni Wydawnictwa. Dostępność w innych księgarniach – tych, z którymi Wydawnictwo współpracuje – uzależniona będzie wyłącznie od ich zainteresowania ww. publikacją. Listę współpracujących z Wydawnictwem księgarń znajdziecie Państwo tutaj.
 8. Publikacja utworów odbywa się na zasadach odpłatnych. Autor wnosi opłatę ustaloną w wyniku porozumienia z Wydawnictwem. Opłata ta będzie uzależniona m.in. od objętości utworu, jakości przygotowania materiału autorskiego, ilości planowanych korekt i materiału ilustracyjnego (gdyby miał być zamieszczony).
 9. Autorzy, którzy wcześniej współpracowali z Wydawnictwem w ramach którejkolwiek z antologii lub wydali z Wydawnictwem własną książkę otrzymają indywidualny rabat.
 10. Każdy Autor może zgłosić więcej niż jeden utwór.
 11. Zgłoszenia przyjmujemy do 17 marca 2024 roku.
 12. Przewidywany termin wydania zbioru „Erotyka bez kagańca” (tom 1) – III-IV kwartał 2024 roku.
 13. Autorzy, którzy opublikują swoje utwory w antologii „Erotyka bez kagańca” (tom 1), będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie najlepszych opowiadań erotycznych, który odbędzie się na przełomie 2024/2025 r.*

*W 2024 roku odbędą się konkursy literackie dla autorów: poezji, opowieści współczesnych, bajek, opowiadań fantastycznych. W każdym z nich główną nagrodą będzie wydanie książki własnego autorstwa na koszt Wydawnictwa Borgis. Szczegóły publikować będziemy na naszej stronie w zakładce „konkursy literackie”, w mediach społecznościowych, jak również w naszym newsletterze..

Teksty prosimy przesyłać na poniższy adres e-mail lub też za pośrednictwem formularza.

Redakcja
Ewa Tadrowska +48 512-071-791
Monika Bronowicz: +48 512-071-792
Agnieszka Gortat: +48 602-287-179

Kontakt dla Autorów
kontakt@borgis.pl

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe