fbpx

Fantastyka bez granic

Drodzy Pisarze fantastyczni! 🙂

Wydawnictwo Borgis przygotowuje premierową edycję kolejnej antologii krótkich form literackich. Tym razem jest to projekt poświęcony fantastyce pt. „Fantastyka bez granic”. Autorów zainteresowanych współpracą zapraszamy więc do opublikowania swoich opowieści fantastycznych!

Informacja ogólna dotycząca kwalifikacji zgłaszanych utworów oraz ich publikacji:

 1. W zbiorze „Fantastyka bez granic” (tom 1) Autor ma możliwość opublikowania opowiadania o dowolnej objętości wraz z krótką notką o sobie, przygotowaną według kryteriów Wydawnictwa i nieprzekraczającą 900 znaków (ze spacjami). Nie publikujemy ilustracji barwnych. Istnieje możliwość zamieszczenia ilustracji czarno-białych.
 2. Kwalifikacja utworów odbywa się na zasadach nieodpłatnych.
 3. Na etapie kwalifikacji Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji zgłaszanego utworu bez podania przyczyn.
 4. Po zakwalifikowaniu utworu Autor podpisuje z Wydawnictwem umowę wydawniczą (licencji niewyłącznej).
 5. Zbiór „Fantastyka bez granic” (tom 1) wydany zostanie zarówno w postaci książki tradycyjnej, jak i e-booka.
 6. Po wydaniu zbioru „Fantastyka bez granic” (tom 1) każdy z Autorów otrzyma 5 egzemplarzy autorskich w wersji papierowej ww. publikacji, a także, nieprzeznaczony do sprzedaży, 1 egzemplarz autorski w postaci e-booka.
 7. Zbiór „Fantastyka bez granic” (tom 1) będzie dostępny w księgarni Wydawnictwa (księgarnia.borgis.pl). Dostępność w innych księgarniach – tych, z którymi Wydawnictwo współpracuje – uzależniona będzie wyłącznie od ich zainteresowania ww. publikacją.
 8. Publikacja utworów odbywa się na zasadach odpłatnych. Autor wnosi opłatę ustaloną w wyniku porozumienia z Wydawnictwem. Opłata ta będzie uzależniona m.in. od objętości utworu, jakości przygotowania materiału autorskiego, ilości planowanych korekt i materiału ilustracyjnego (gdyby miał być zamieszczony).
 9. Każdy Autor może zgłosić więcej niż jeden utwór.
 10. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 października 2023 roku.
 11. Przewidywany termin wydania zbioru „Fantastyka bez granic” (tom 1) – I kwartał 2024 roku.
 12. Autorzy, którzy opublikują swoje utwory w antologii „Fantastyka bez granic” (tom 1), będą mieli możliwość wzięcia udziału w przyszłorocznym konkursie krótkich form literackich*.

*W 2023 roku, oprócz konkursu „Poeta naszych dni – 2023” (czwarta edycja), odbędą się również konkursy dla autorów bajek i opowiadań. W każdym z nich, wzorem konkursu dla poetów, nagrodami głównymi będzie wydanie książki własnego autorstwa na koszt Wydawnictwa Borgis.

Teksty prosimy przesyłać na poniższy adres e-mail lub też za pośrednictwem formularza.

Redakcja
Ewa Tadrowska +48 512-071-791
Monika Bronowicz: +48 512-071-792
Agnieszka Gortat: +48 602-287-179

Kontakt dla Autorów
kontakt@borgis.pl

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe