fbpx

Umowy: umowa licencji wyłącznej i wydawnicza

Nasze Wydawnictwo stosuje głównie dwa rodzaje umów z Autorami. Są to: umowa licencji wyłącznej i umowa wydawnicza. Spróbujmy przyjrzeć się, która umowa autorska jest korzystniejsza dla pisarza.

Umowa wydawnicza wiąże się z przeniesieniem na Wydawcę autorskich praw majątkowych na zawsze. W przypadku umowy licencji wyłącznej prawa te przeniesione zostają na określony w umowie okres (np. 5 lat). Oba rodzaje umów mają jednak swoje wady i zalety. Umowa wydawnicza pozwala na nieprzerwaną dystrybucję książki przez Wydawnictwo. Natomiast umowa licencyjna pozwala na dystrybucję książki tylko w okresie trwania umowy. Oznacza to, że po okresie licencji nie będziemy mieli prawa jej dystrybuować. Zaś ponowne wprowadzenie tytułu na rynek jest zazwyczaj niemożliwe, ponieważ księgarze żyją nowościami wydawniczymi. Zwolennicy umów licencyjnych podkreślają z kolei, że po upływie określonego w umowie okresu Autor może swobodnie dysponować swoim dziełem. Np. wydać je u innego Wydawcy czy udostępniać publicznie w dowolny sposób, co w przypadku umowy wydawniczej nie jest możliwe.

Tak więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi, która z umów jest korzystniejsza dla Autora.

Wzór umowy przesyłamy po zaakceptowaniu przez Autora kosztów wydania. Wybór rodzaju umowy zależy od Autora, Wydawnictwo niczego nie narzuca w tej kwestii.

Powyżej omówiliśmy podstawowe rodzaje umów autorskich, które stosujemy w Wydawnictwie Borgis. Oprócz nich jest jeszcze umowa licencji niewyłącznej. Zawieramy ją tylko z Autorami wydań naszych antologii: Poezja naszych dni, Opowieści naszych dni, Księga bajek najnowszych i Fantastyka bez granic.