fbpx

Poezja współczesna – młodsze pokolenie twórców

Witajcie! Dziś znów będzie trochę o rodzimej poezji współczesnej i poetach młodego pokolenia. Chętnie o niej piszę, ponieważ tak się złożyło, że w naszym wydawnictwie mamy do niej nieukrywaną słabość. W naszej działalności poezja współczesna odgrywa bardzo ważną rolę. Realizujemy projekty i konkursy!

Dwoje poetów

Chciałbym skupić się na twórczości dwojga poetów: Julii Chudeckiej i Kacpra Kordalskiego. Dlaczego właśnie na nich? Odpowiedź jest banalnie prosta. Z uwagi na to, że swoją poezją ci młodzi twórcy bronią duchowych wartości we współczesnym, bardzo praktycznym świecie. Poprzez odważną własnymi wyznaniami twórczość napełniają nasze umysły swoją duchowością. Czyż nie tego brakuje coraz częściej na co dzień nam, dorosłym? Czy nie ze zrozumienia problemów innych rodzą się refleksja, zrozumienie i w efekcie empatia? 

Moim zdaniem takiej wnikliwej, a przy tym budującej poezji współczesnej potrzebujemy.

Poezja jak cicha muzyka uczuć

Julia Chudecka w świecie literackim zadebiutowała w 2021 roku wydanym w Wydawnictwie Borgis tomikiem Odłamki dorastania. Na zbiór składają się wiersze, które autorka napisała w okresie między 14 a 20 rokiem życia. Julia Chudecka wybrała utwory niezwykle osobiste, czasem śmiałe, czasem refleksyjne. Często – jak sama poetka pisze we wstępie do tomiku poetyckiego – inspirowane filmami, książkami, jak również przeżyciami innych ludzi. Odłamki dorastania to fragmenty roztarganych emocji z okresu dojrzewania. Cicha muzyka uczuć młodego człowieka, który chciałby, aby trafiła do naszych serc. 

Z tomiku Julii Chudeckiej wybrałem dla Was dwa „odłamki”:

Odwyki (16.07.2017 rok)

Kręcą mnie mężczyźni 
o zapachu tytoniu.
Włosy
przesiąknięte dymem.
Szmer
tego świństwa w papiereczku.
Ubranie
prane jakby w palarni.
I nagle!
Nie palisz!
Odwracam
węch!
Rzucam
tytoniowe wiersze!

Może już wyrośliśmy (2020 rok) 

(fragment)
Nie musieliśmy dorastać.
Zrobiono to za nas.
Nikt nam niby nie kazał.
Ale brakło kogoś,
kto by nam zabronił.
Siateczki drobnych blizn
znaczą
mapy ciał
tych, którym
nie dano wyboru.
(…)

Subtelne dotknięcie tematu

Kacper Kordalski to autor poruszającego tomiku wierszy Nic jak pierwszy raz. Ukazał się on także nakładem naszego wydawnictwa, pod koniec ubiegłego roku. Poeta podniósł trudny, wciąż zdawkowo traktowany w literaturze, temat miłości osób tej samej płci. Z wierszy Kacpra Kordalskiego emanuje uczucie przygnębienia w poszukiwaniu siebie i odnajdywaniu celu życia. Nie oznacza to jednak fatalistycznego charakteru twórczości tego utalentowanego poety. Sądzę, iż Kacper Kordalski w sposób zamierzony i niezwykle subtelny dotknął delikatnej problematyki. Tomik Nic jak pierwszy raz okazał się, jak na młody wiek Autora, poezją dojrzałą i na wskroś współczesną tematycznie. 

Spośród utworów Kacpra Kordalskiego opublikowanych we wspomnianym tomiku wybrałem dla Was również dwa wiersze:

Działania na liczbach naturalnych

Liczę.
Ściana numer 1.
Ściana numer 2.
Ściana numer 3.
Ściana numer 4.
Podłoga.
Sufit.
Rachunek równa się samotność.

Ale spojrzysz ku niebu

(fragment)
Bo któregoś lata
I słońca nie będzie,
I tamtego świata.
I pustej kieszeni,
Której nie zapełni
Dobrobyt powszedni.
I zagrasz va banque,
Chociaż przesądzone,
Zostawisz to życie
Z lekka przechodzone.
(…)

Poezja współczesna – poeci naszych dni

Zanim dokonałem wyboru młodych współczesnych poetów, chcąc przybliżyć Wam ich twórczość, wyboru dokonali wcześniej sami Czytelnicy. Otóż, zarówno Julia Chudecka, jak i Kacper Kordalski to zwycięzcy poprzednich edycji konkursu literackiego Poeta naszych dni. Na jesieni każdego roku organizuje go nasze wydawnictwo dla autorów, którzy opublikowali swoje wiersze w antologii Poezja naszych dni.

Podsumowując, rodzima poezja współczesna czeka na nowe talenty!

(PK)