fbpx

Proces wydawniczy książki

Proces wydawniczy książki to pasjonująca podróż, która zmienia twórczą wizję Autora w dzieło. Niezależnie od tego, czy jesteś debiutantem, czy już uznanym pisarzem, zrozumienie etapów tego procesu na pewno Ci się przyda. W niniejszym opracowaniu przyjrzymy się głównym etapom pracy nad książką.

Proces wydawniczy – dwa zasadnicze etapy

Prace nad książką podzieliłbym na dwa zasadnicze etapy: etap napisania książki i etap prac nad jej wydaniem. Właśnie o nich opowiem poniżej.

Etap napisania książki

Początek naszej podróży to koncepcja utworu. Pisarz musi mieć jasną wizję tego, o czym będzie pisać. Autor tworzy szkic fabuły, kreuje bohaterów i konstruuje świat, w którym akcja będzie się toczyć. Po napisaniu pierwszej wersji tekstu nadchodzi czas na redakcję i poprawki. To kluczowy moment, w którym Autor jeszcze samodzielnie analizuje materiał. Może to obejmować wielokrotne czytanie, ocenę spójności fabuły oraz doprecyzowywanie dialogów. Podsumowując, jest to etap tworzenia warsztatu Pisarza i realizacji twórczej koncepcji utworu.

Etap prac nad wydaniem książki

Etap prac nad wydaniem książki zaczyna się od poszukiwania wydawcy. Najczęściej Pisarz wysyła propozycję wydawniczą do wielu wydawnictw. To etap, który wymaga cierpliwości i wytrwałości, ponieważ znalezienie odpowiedniego wydawcy może zająć czas. Nie jest łatwo trafić na dobre wydawnictwo

Następnie, jeśli wydawca zainteresuje się książką, to zawrze z Pisarzem umowę autorską. Najczęściej mamy do wyboru dwa rodzaje umów: licencji wyłącznej i z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Dokument ten określa warunki wydania publikacji. Jeśli nie jesteś znanym Autorem, wówczas najczęściej będziesz musiał swoje przedsięwzięcie współfinansować lub nawet sfinansować. Oznacza to konieczność zawarcia dodatkowej umowy obejmującej te kwestie.

Po podpisaniu umów specjaliści ds. redakcji rozpoczynają pracę nad tekstem, dbając o jego jakość językową, stylistyczną i merytoryczną. Inaczej mówiąc, jest to czas korekt. Równolegle powstaje projekt okładki oraz klaruje się wygląd wnętrza książki. Do gry wkraczają grafik i redaktor techniczny. Proces wydawniczy książki w samym wydawnictwie przebiega dość sprawnie, jeśli właściwie ułoży się współpraca z Autorem. Oczywiście wszystko zależy od obu stron. 

Proces wydawniczy książki – podsumowanie

Proces wydawniczy książki to zespół wielu działań, od których zależy sukces niezwykłego przedsięwzięcia, jakim jest powstanie dzieła. Tak naprawdę od jego przebiegu na etapie redakcyjnym zależy najwięcej. Kolejny etap, czyli druk publikacji, jest już w dużej mierze jej powieleniem. Rzecz jasna nie można umniejszać roli drukarni w uzyskaniu wysokiej jakości książki. Dzięki doskonałej współpracy Twórcy, wydawcy i drukarni możemy cieszyć się zarówno dopracowaną treścią dzieła, jak i jego wyglądem. Korzystając z okazji, zapraszam do odwiedzenia Księgarni Borgis, w której znajdziecie jej owoce! 🙂

(PK)