fbpx

Czym jest korekta językowa?

Dziś chciałabym poruszyć temat korekty tekstu, bez której nie ma mowy o porządnie wydanej publikacji. Korekta językowa to istotny proces redagowania i edycji tekstów, takich jak: teksty książek, artykuły, eseje, prace naukowe czy dokumenty biznesowe. Mówiąc krótko, wszystkiego, co wiąże się ze słowem pisanym.

Korekta językowa poprawia czytelność i zrozumiałość tekstu, eliminując błędy językowe i zapewniając poprawność gramatyczną. Ma też ogromny wpływ na, mówiąc w przenośni, estetykę tekstu. Tę samą myśl można przecież przekazać Czytelnikowi zarówno w sposób przyjemny w odbiorze, jak i odrzucający.

Biorąc do ręki ciekawą książkę, nie zawsze doceniamy pracę korektorów. A to dlatego, że zwykle nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak znaczącą rolę odgrywają. Wprawdzie ich nazwiska pojawiają się na stronach redakcyjnych, niemniej dla większości Czytelników zawsze najważniejszy jest Autor. A przecież w praktyce każdego wydawcy zdarzało się, że tekst gotowej książki diametralnie różnił się od złożonego przez Autora maszynopisu. Różnił się, rzecz jasna, na korzyść publikacji. 🙂

Co obejmuje korekta językowa?

Korekta językowa obejmuje wykrywanie i usuwanie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, stylistycznych i składniowych. Dodatkowo, uwzględnia poprawianie niejasnych zdań, niezgrabnych sformułowań oraz eliminację powtórzeń.

Podczas procesu korekty językowej nasz korektor sprawdzi tekst pod kątem:

  • ortografii: poprawności pisowni wyrazów,
  • gramatyki: poprawności budowy zdań, czasów i form gramatycznych,
  • interpunkcji: poprawności stosowania znaków interpunkcyjnych, takich jak: przecinki, kropki, dwukropki itp.,
  • stylu: konsekwencji w używaniu form i stylów językowych, unikania powtórzeń i niezgrabnych sformułowań,
  • spójności: konsekwencji i logiczności treści w całym tekście,
  • redundancji: eliminacji zbędnych, powtarzających się elementów.

Podsumowanie

Podsumowując, korekta językowa ma na celu podniesienie jakości tekstu, eliminację błędów i zapewnienie poprawności językowej. Dobrze wykonana korekta językowa gwarantuje, że tekst staje się bardziej czytelny i komunikatywny. A przecież o to chodzi piszącym. 🙂

Wydawnictwo Borgis bardzo dba o jakość każdej wydawanej publikacji. Teksty, które wypełniają nasze książki i czasopisma, zawsze przygotowujemy niezwykle starannie. W ten sposób możemy podkreślić ich wartość, a tym samym nie zawieść naszych Autorów i Czytelników.

(PK)