fbpx

Opowieść a opowiadanie – podobieństwa i różnice

Opowieść i opowiadanie to dwa terminy, których często używa się zamiennie, a jednak różnią się znacząco pod wieloma względami. Choć oba odnoszą się do narracji w literaturze, mają swoje własne cechy charakterystyczne, które je wyróżniają. W niniejszym artykule przyjrzymy się zarówno podobieństwom, jak i różnicom pomiędzy tymi dwoma pojęciami.

Opowieść jako… opowieść

Opowieść jest pojęciem o szerokim zastosowaniu, które odnosi się do struktury narracyjnej przedstawiającej sekwencję wydarzeń. Nie ogranicza się jedynie do literatury, ale może odnosić się także do relacji ustnej, filmu czy teatru. W kontekście literatury to fundamentalna część każdego dzieła, niezależnie od gatunku. To ona stanowi rdzeń fabuły, prowadząc Czytelnika przez wykreowany świat, historię, konflikty i losy bohaterów.

Opowieść jako opowiadanie

Opowiadanie jest natomiast określeniem używanym dla konkretnego gatunku literackiego. To krótkie dzieło prozatorskie, które skupia się na jednym wątku lub zdarzeniu. W przeciwieństwie do opowieści ma najczęściej ograniczoną objętość, co wymaga od Autora skupienia się na sednie fabuły i tempie akcji. Opowiadania mogą być zaskakujące, sugestywne, a czasem nawet prowokacyjne, koncentrując pełną gamę doznań w zwięzłej formie.

Podobieństwa

Podobieństwa między opowieścią a opowiadaniem można dostrzec przede wszystkim w sposobie narracji i konstrukcji dzieła. Oba wykorzystują strukturę narracyjną, prezentując sekwencję wydarzeń w sposób logiczny. Mają też zazwyczaj wątek główny, konflikty, postaci oraz rozwiniętą fabułę.

Różnice

Główną różnicą między opowieścią a opowiadaniem jest ich długość i kompleksowość. Opowiadanie jest na ogół znacznie krótsze i skupia się na jednym konkretnym wątku lub zdarzeniu. Natomiast opowieść ma bardziej rozbudowaną formę, obejmującą wiele wątków pobocznych i bardziej złożone struktury fabularne.

Opowieść a opowiadanie – kilka słów podsumowania

Pomimo iż oba terminy różnią się w wielu aspektach, to mają wspólną podstawę – opowiadają historię. Opowieść jest pojęciem bardziej ogólnym, które odnosi się do struktury narracyjnej, podczas gdy opowiadanie jest już konkretnym gatunkiem literackim.

Korzystając z okazji, nadmienię, iż tytuł antologii Opowieści naszych dni, której wydawcą jest nasze wydawnictwo, oddaje istotę obu pojęć.

(PK)