fbpx

Co to jest narracja?

Narracja jest kluczowym elementem wielu form sztuki i komunikacji. To sposób, w jaki opowiadamy historie, dzielimy się informacjami i przekazujemy emocje. Z tego opracowania dowiesz się, co to jest narracja i jakie są jej najważniejsze rodzaje.

Główny cel narracji

Jak już wspomniałem, narracja to sposób opowiadania historii lub przekazywania informacji. Jest to proces tworzenia spójnej struktury opowieści, w której wydarzenia, postaci i miejsca łączą się w jedną całość. Narrację stosuje się w różnych dziedzinach, takich jak: literatura, film, reklama, dziennikarstwo czy nawet codzienne rozmowy.

Głównym celem narracji jest przyciągnięcie uwagi odbiorcy, przekazanie mu treści w sposób interesujący i zapadający w pamięć.

Rodzaje narracji

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje wiele różnych rodzajów narracji, z których każdy ma swoje unikalne cechy i zastosowania. 

Na przykład narracja pierwszoosobowa polega na tym, że narrator wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej. Ten rodzaj narracji pozwala na głębsze zanurzenie się w emocjach i myślach głównego bohatera. Niestety może zawężać spojrzenie na inne postaci i wydarzenia. 

Dla odmiany narracja trzecioosobowa opisuje wydarzenia i postaci, niejako stojąc z boku. Do opowiadania historii narrator używa trzeciej osoby, co pozwala na większy zakres obserwacji różnych postaci i wydarzeń. Nawiasem mówiąc, jest to najpopularniejszy rodzaj narracji w literaturze i filmie.

Następnie mamy narrację wszechwiedzącą, która jest rozszerzeniem narracji trzecioosobowej. W tym przypadku narrator ma pełną wiedzę o tym, co myśli i czuje każda z postaci utworu. Ten rodzaj narracji pozwala na pełne zrozumienie i kontrolę nad całością fabuły.

Z kolei narracja perspektywiczna to taki rodzaj narracji, który zmienia perspektywę opowieści w zależności od potrzeb fabuły. Może to oznaczać przekazywanie roli narratora z jednej postaci na drugą. Podobny zabieg wpływa na zmianę perspektywy przekazu w różnych fragmentach czy rozdziałach dzieła.

Na zakończenie chciałbym jeszcze wspomnieć o narracji epistolarnej. Tworzą ją listy, którymi wymieniają się postaci opowiadanej historii. To rodzaj narracji dość popularnej w literaturze klasycznej, lecz dziś już niezwykle rzadkiej. 

Co to jest narracja…? Nie lekceważ tematu!

Wiemy już, że narracja pomaga w opowiadaniu historii i przekazywaniu informacji. Istnieje wiele rodzajów narracji, z których każdy ma swoje cechy i zastosowania. Poznanie ich jest dla twórców, zwłaszcza słowa pisanego, podstawą. Pamiętaj, że wybór odpowiedniego rodzaju narracji zależy od charakteru Twojej opowieści. Umiejętne posługiwanie się narracją jest jedną z cech dobrego pisarza. Zastosowanie właściwej narracji może bowiem zdecydować o odbiorze książki przez Czytelników. 

Podsumowując, jeśli chcesz napisać dobrą książkę, to w żadnym wypadku nie lekceważ tego tematu!

(PK)