fbpx

Czytelnictwo na świecie – tu się nie czyta

Czytelnictwo jest kluczowym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Daje dostęp do wiedzy, rozwija wyobraźnię i umożliwia ludziom uczestniczenie w kulturze literackiej. Niestety nie wszędzie na świecie czytelnictwo ma równy status, a w niektórych krajach problem z czytaniem jest szczególnie dotkliwy. W tym artykule przyjrzymy się krajom, w których czytelnictwo wymaga szczególnej uwagi, a historia wydawnictw nie zapisuje się złotymi zgłoskami.

Przez biedę

Niger to kraj w zachodniej Afryce, który zmaga się z jednym z najniższych poziomów czytelnictwa na świecie. Wielu mieszkańców tego kraju boryka się z ubóstwem i brakiem dostępu do podstawowej edukacji. W efekcie tylko niewielki odsetek ludności w ogóle umie czytać i pisać. Podobnie rzecz się ma z Mali, czyli sąsiadem Nigru. Również w tym kraju ubóstwo i brak dostępu do edukacji mają wpływ na niski poziom czytelnictwa. Dodatkową przeszkodą jest niestabilność polityczna tego kraju.

W dalszej kolejności powinienem wymienić Afganistan. To  kraj dotknięty długotrwałym konfliktem, ma jeden z najniższych poziomów czytelnictwa na świecie, zwłaszcza wśród kobiet. Wielu Afgańczyków, głównie z obszarów wiejskich, nie ma dostępu do edukacji i w ogóle do książek. Dodatkową przeszkodą jest niestabilność polityczna i gospodarcza tego kraju.

Miejsc, w których czytelnictwo jest na bardzo niskim poziomie, jest znacznie więcej. Na przykład Papua-Nowa Gwinea – państwo znajdujące się w Oceanii. W tym kraju trudności z dostępem do edukacji i duże zróżnicowanie językowe stanowią ogromną przeszkodę na drodze do rozwoju kultury. 

Dla odmiany Haiti to kraj na Karaibach, który boryka się z ubóstwem i brakiem w nim infrastruktury edukacyjnej. Po trzęsieniu ziemi w 2010 roku system edukacji w tym kraju zwyczajnie załamał się. Wielu Haitańczyków nie ma dostępu do nauczania podstawowego, a co dopiero do literatury.

Spośród innych ciekawych miejsc na naszym globie, w których dostęp do książek jest nikły, chciałbym zwrócić uwagę na Nepal. Jest to kraj o pięknych krajobrazach, lecz niestety bez pomysłu na kształcenie ludności. Ponadto w Nepalu ludzie często zamieszkują tereny górzyste i trudno dostępne, co stanowi dodatkową przeszkodę dla rozwoju czytelnictwa. Do szkół daleko, do edukacji daleko… 

Nadzieją dla takich krajów jak Nepal jest umożliwienie społeczeństwu korzystania z książek w postaci e-booków czy audiobooków. Niemniej w pierwszej kolejności należałoby wdrożyć porządne programy edukacji i współczesne technologie. Bez społeczności międzynarodowej ani rusz…

Przez politykę

A na koniec kilka słów o Korei Północnej. Państwo to kojarzy się z reżimem totalitarnym, którego aparat kontroluje wszystkie aspekty życia obywateli. W kraju tym obywatele mają bardzo ograniczony dostęp do literatury zagranicznej, a reżimowa propaganda trzyma całą kulturę w swoich rękach. Po prostu brakuje książek…

Czytelnictwo trzeba wspierać

Niski poziom czytelnictwa w tych krajach to wynik wielu czynników. Najważniejsze to: ubóstwo, brak dostępu do edukacji, konflikty, trudne warunki życia i… polityka państwa. Bez wątpienia promocja czytelnictwa w tych regionach wymaga wspólnych wysiłków rządów, organizacji pozarządowych i społeczności międzynarodowej. Niemniej należy pamiętać, że czytelnictwo odgrywa kluczową rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym. Ważne jest, aby wspierać działania mające na celu zwiększenie dostępu do literatury i edukacji tam, gdzie tylko to możliwe.

(PK)