fbpx

Co to jest ISSN?

Na okładkach większości czasopism znajduje się tajemniczy numer. Niektórzy czytelnicy zapewne zastanawiają się, co on oznacza i dlaczego widnieje w widocznym miejscu. Co to jest ISSN, bo o nim mowa, spróbuję wyjaśnić poniżej.

W erze cyfrowej i globalnej komunikacji dostęp do informacji jest prostszy niż kiedykolwiek wcześniej – czy to w postaci czasopism drukowanych, czy elektronicznych. Ważne jest, aby istniał sposób na identyfikację wydawnictw periodycznych na całym świecie. Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego (ang. International Standard Serial Number, skrót ISSN) jest jednym z kluczowych narzędzi, które temu służą.

Każdy numer jest unikalny

Jak już ustaliliśmy, ISSN to unikalny numer identyfikacyjny przypisywany różnym publikacjom periodycznym. Są wśród nich gazety, magazyny, czasopisma naukowe i in. Każdy taki numer jest niepowtarzalny. Składa się on z ośmiu cyfr, z możliwością wstawienia myślnika po czterech pierwszych, co ułatwia odczytywanie. Na przykład ISSN dla kwartalnika Nowa Medycyna to 1233-5991, zaś ISSN 1509-8699 posiada kwartalnik Postępy Fitoterapii. Dzięki powyższym numerom można jednoznacznie zidentyfikować oba periodyki wśród wszystkich publikacji międzynarodowych. Muszę też zaznaczyć, iż obecnie większość wydawnictw periodycznych ma też odrębne numery dla swoich wersji elektronicznych. Tak jest w przypadku wszystkich czasopism naszego wydawnictwa.

Każdy numer jest ważny

Otóż ISSN ma wiele istotnych zastosowań, które ułatwiają życie zarówno wydawcom, jak i czytelnikom. Przede wszystkim, o czym wspomniałem powyżej, umożliwia on identyfikację każdej publikacji periodycznej. Dzięki temu można uniknąć zamieszania z innymi publikacjami o podobnych tytułach czy tematyce.

Poza tym ISSN ułatwia zarządzanie zbiorami bibliotecznymi. Biblioteki na całym świecie korzystają z niego do katalogowania i zarządzania zbiorami czasopism.

Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego wspomaga wyszukiwanie i indeksację. Wydawcy i ośrodki indeksujące używają go do poprawy wyszukiwania i indeksowania publikacji w bazach danych, takich jak Google Scholar czy PubMed. To pomaga m.in. pracownikom naukowym i studentom w docieraniu do źródeł wiedzy.

Wreszcie ISSN sprzyja ochronie praw autorskich, ponieważ dzięki niemu łatwiej potwierdzić datę publikacji, a przede wszystkim jej istnienie. Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego spełnia również ważną rolę w procesie wspomagania marketingu i sprzedaży czasopism. Ułatwia bowiem ich identyfikację w różnych kanałach dystrybucji.

Wiemy już, co to jest ISSN – dowiedzmy się, jak go uzyskać

Wiemy już, czym jest międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego i dlaczego jest tak ważny dla światowego rynku wydawnictw periodycznych. Teraz podpowiem, jak go uzyskać. W Polsce instytucją odpowiedzialną za jego nadawanie jest Narodowy Ośrodek ISSN podlegający Bibliotece Narodowej. Wystarczy złożyć wniosek na odpowiednim formularzu, który znajdziemy na stronie internetowej ww. instytucji.

(PK)