fbpx

Regulamin zakupu e-booków

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie „Regulaminu zakupów” w Księgarni Borgis i wymaga akceptacji jednocześnie obu Regulaminów.

Użyte w „Regulaminie zakupu e-booków” pojęcia oznaczają:

 1. Księgarnia – prowadzona przez Borgis Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie księgarnia internetowa działająca pod adresem ksiegarnia.borgis.pl
 2. Sprzedawca – należy przez to rozumieć Borgis Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-798), ul. Ekologiczna 8/103, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000038564, NIP 521-008-26-27.
 3. Klient – klientem Księgarni może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 4. E-book – elektroniczna wersja książki papierowej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu komputerowym (np. komputerze osobistym, czytniku książek elektronicznych, tablecie, smartfonie). W Księgarni pliki z treścią książki występują w postaci plików EPUB.
 5. EPUB – standard zapisu, który służy do publikowania e-booków. E-book w tym formacie jest polecany do odtwarzania na czytnikach książek elektronicznych, smartfonach lub urządzeniach o małych ekranach.
 6. Znak wodny – usługa polegająca na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Klienta. Znak wodny to zabezpieczenie, który nie wpływa na wygodę korzystania z e-booków.

2. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Księgarnia prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych w Internecie. Informacje o produktach zamieszczone są na stronie ksiegarnia.borgis.pl. Treści dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klienta.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez wypełnienie formularza zamówienia za pośrednictwem strony internetowej ksiegarnia.borgis.pl
 3. Aby dokonać zakupu w Księgarni, należy wypełnić formularz rejestracji na stronie internetowej ksiegarnia.borgis.pl, w tym podać adres e-mail i określić hasło do konta.
 4. Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi zamieszczonymi w regulaminie i na stronie produktu oraz opisem danego produktu, który oprócz metryczki z podstawowymi danymi zawiera postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz informację o typu pliku.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać wyboru zamawianych produktów oraz sposobu płatności.
 6. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień oraz e-maila zawierającego zakupiony produkt, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta – np. przepełniona skrzynka mailowa lub błędnie podany adres e-mail.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

 1. Sprzedaż e-booka może zostać skutecznie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych spełniających określone wymagania techniczne, opisane poniżej.
 2. Klient przed zakupem e-booka powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza go odtwarzać, obsługuje format EPUB: komputer PC/Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki EPUB lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik ebooków, smartfon, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania e-booków w formacie EPUB.

4. ZABEZPIECZENIA PLIKÓW

 1. Każdy e-book jest zabezpieczony technologią Znaku wodnego. Kategorycznie zabrania się kopiowania plików oraz udostępniania plików osobom trzecim. Zabezpieczenie typu Znak wodny jest niemożliwe do usunięcia przez użytkownika. Pozwala na łatwe zidentyfikowanie osoby, która nielegalnie rozpowszechnia kupioną przez siebie kopię publikacji.
 2. Każdy kupiony plik może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę, która go kupiła. Kopiowanie i rozpowszechnianie e-booka stanowi naruszenie prawa, w tym praw autorskich.
 3. Nabywca e-booka ma prawo do przechowywania go na twardym dysku swojego komputera oraz innych nośnikach elektronicznych w celu zapoznania się z treścią utworu.

5. SPRZEDAŻ E-BOOKÓW

 1. Zamówienie może obejmować dowolną ilość sztuk danego e-booka. Składając zamówienie, Klient powinien zapoznać się z opisem danego produktu oraz wymaganiami technicznymi.
 2. Realizacja zamówienia zawierającego e-book rozpoczyna się po otrzymaniu przez Księgarnię potwierdzenia zapłaty od operatora płatności.
 3. Do momentu dokonania płatności Klient może dokonywać zmian w zamówieniu albo je anulować.
 4. Płatności za zamówienie można dokonać kartą płatniczą lub za pośrednictwem systemu PayU.pl. Dotyczy to zarówno dokonywania płatności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i zagranicą.
 5. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 10 b ust. 5) od 1 stycznia 2020 roku Sprzedawca może wystawić fakturę do paragonu fiskalnego wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie znajduje się numer NIP Klienta. Klient w momencie dokonywania zakupu ma obowiązek zadeklarować, że nabywa produkt jako podatnik VAT, co wiąże się z obowiązkiem podania numeru NIP – w takiej sytuacji Sprzedawca nie rejestruje zakupu na kasie rejestrującej, tylko wystawia fakturę VAT.
 6. Wszystkie ceny e-booków zamieszczone na stronie internetowej wskazanej w punkcie 2, podpunkt 1 podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. Po otrzymaniu przez Księgarnię potwierdzenia dokonania płatności od operatora płatności Księgarnia prześle Klientowi na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu link do pliku e-book w formacie EPUB. Link ważny jest 14 dni i umożliwia 3-krotne pobranie pliku.
 8. Pobranie e-booka wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku na zasadach określonych w punkcie 6.
 9. Księgarnia zastrzega, że – o ile z opisu podanego przy danym e-booku na stronie Księgarni nie będzie wynikać nic innego – pliki zostały zabezpieczone systemem ochrony praw autorskich.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy) w każdym momencie, jeżeli zamówienie nie zostało przez niego opłacone.
 2. Jeżeli e-book został dostarczony do Klienta, traci on prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm).

7. ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW E-BOOK

 1. Zakup upoważnia Klienta, który kupił plik, do korzystania z e-booka tylko do własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/i w opisie zamieszczonym przy danym produkcie, w tym także zastosowanych przez Księgarnię lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych,
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 90/2006 r. poz.90 z późn.zm) Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania kupionego e-booka, jego fragmentów lub kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, w tym usuwania błędów pliku.
 3. Wszelkie prawa są zastrzeżone, chyba że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne odtwarzanie czy inne rozpowszechnianie towaru lub jego fragmentów jest zabronione. Kupiony plik nie może być przedmiotem dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 4. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:
  1. pobrany plik jest uszkodzony;
  2. pobrany plik nie uruchamia się po otrzymaniu pliku na adres e-mail oraz po spełnieniu wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie;
  3. pobrany plik nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny i po zgłoszeniu zaistniałego faktu nie zostanie wysłany Klientowi plik zawierający e-book.
 5. W razie zaistnienia któregoś z przypadków opisanych w powyższym punkcie, Klient powinien zgłosić reklamację, kontaktując się z Księgarnią i podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Księgarnia w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Księgarnia ponownie dostarczy Klientowi zamówione pliki.