fbpx

Jacek Karol Grzybowski

Jacek Karol Grzybowski

Prof. dr hab. n. biol. JACEK KAROL GRZYBOWSKI jest absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i długoletnim pracownikiem Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie. W latach 1990-1992 pracował w Laboratorium Biologii Rany w Centrum Medycznym Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego (USA). Był wówczas stypendystą Plastic Surgery Research Foundation. W latach 1995-2004 pełnił funkcję Kierownika Zakładu Mikrobiologii i Epidemiologii WIHE. Autor ponad 120 publikacji, w tym książek „Biologia rany oparzeniowej” i „Choroby infekcyjne”; współautor książki „Teoretyczne i praktyczne podstawy infekcjologii”; współautor i współredaktor książek – „Epidemiologia działań wojennych i katastrof” oraz „Praktyczna bakteriologia lekarska i sanitarna”. Współtwórca kilku patentów nt. wspomagania gojenia ran przy pomocy biozgodnych opatrunków z cytokinami leczniczymi i antybiotykami. Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Sekcji Chemioterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Więcej informacji o profesorze znajdziesz tutaj.