fbpx

Krzysztof Jan Rej

Krzysztof Jan Rej jest duchownym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i nauczycielem mianowanym religii ewangelickiej.
Pracował w parafiach ewangelickich w Kaliszu, Sopocie, Mikołajkach i Piszu, ostatnio jako proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1976 r.).
W roku akademickim 1993/94 ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie przygotowania katechetyczno-pedagogicznego. 6 czerwca 2002 roku, na podstawie rozprawy pt.: „Ewangelickie duszpasterstwo w Wojsku Polskim w latach 1919–2000” uzyskał w macierzystej uczelni stopień naukowy doktora nauk teologicznych teologii historycznej.
Jest autorem artykułów na temat ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego. Napisał też książkę, którą w 2000 roku wydało Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie. Publikacja nosi tytuł „Ewangelicka służba duszpasterska w Wojsku Polskim 1919–1950”.

W 2021 roku ukazała się książka Krzysztofa Jana Reja Ewangelickie duszpasterstwo wojskowe II Rzeczypospolitej 1919-1939. Publikacja jest dostępna w księgarniach stacjonarnych i internetowych. Natomiast w 2024 roku Autor opublikował dzieło pt. Ewangelickie duszpasterstwo Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-1949, które jest kontynuacją wcześniej wydanej publikacji. Obie książki ukazały się nakładem Wydawnictwa Borgis.