Krzysztof Jan Rej

Jest duchownym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i nauczycielem mianowanym religii ewangelickiej.
Pracował w parafiach ewangelickich w Kaliszu, Sopocie, Mikołajkach i Piszu, ostatnio jako proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1976 r.).
W roku akademickim 1993/94 ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie przygotowania katechetyczno-pedagogicznego, a 6 czerwca 2002 roku, na podstawie rozprawy pt.: „Ewangelickie duszpasterstwo w Wojsku Polskim w latach 1919–2000” uzyskał w macierzystej uczelni stopień naukowy doktora nauk teologicznych teologii historycznej.
Ks. dr Krzysztof Jan Rej jest autorem artykułów na temat ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego oraz książki wydanej w 2000 roku przez Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie, zatytułowanej: „Ewangelicka służba duszpasterska w Wojsku Polskim 1919–1950”.