fbpx

Piśmiennictwo w służbie cywilizacji

Całkiem niedawno napisałem opracowanie pt. Co to jest piśmiennictwo? Uznałem jednak, że temat jest na tyle ciekawy, że warto jeszcze coś w tej materii dodać. Tak też czynię. 🙂

Piśmiennictwo to termin, który dotyczy ogółu tekstów pisanych w danym języku, na określonym obszarze geograficznym lub w określonym okresie historycznym. To szerokie pojęcie, które obejmuje zarówno literaturę piękną, jak i teksty użytkowe. Mówiąc o tych ostatnich, mam na myśli m.in.: dokumenty, listy, podręczniki, instrukcje, artykuły naukowe, a także teksty religijne i filozoficzne.

Początki sięgają starożytności

Początki piśmiennictwa sięgają starożytności, kiedy to pierwsze formy pisma pojawiły się w Mezopotamii około 3400 roku p.n.e. Były to pismo klinowe i hieroglify egipskie. Z czasem pismo ewoluowało, dając początek różnym systemom znaków, takim jak: alfabet fenicki, grecki, łaciński czy znaki chińskie.

W średniowieczu rozwój piśmiennictwa przyspieszył dzięki rozpowszechnieniu manuskryptów i powstaniu pierwszych uniwersytetów. Wynalezienie druku przez Johannesa Gutenberga w XV wieku zrewolucjonizowało piśmiennictwo, torując ludziom dostęp do wiedzy na niespotykaną wcześniej skalę.

Kategorie i rola piśmiennictwa

Piśmiennictwo można podzielić na kilka podstawowych kategorii:

Literatura piękna. Obejmuje ona powieści, poezję, dramaty i opowiadania. Przykładami są dzieła: Homera, Szekspira, Mickiewicza czy Tolkiena.

Literatura faktu. Ta kategoria zawiera: biografie, reportaże, eseje i pamiętniki. Tak więc jej podstawą są rzeczywiste wydarzenia i fakty.

Teksty naukowe. Jak łatwo się domyślić, są to: artykuły, monografie, podręczniki i prace badawcze, które służą do przekazywania wiedzy i wyników badań.

Dokumenty użytkowe. W tej kategorii znajdują się: instrukcje, regulaminy, protokoły, umowy i inne teksty, które mają praktyczne zastosowanie w życiu codziennym.

Teksty religijne i filozoficzne. Tutaj mamy święte księgi, takie jak Biblia czy Koran, oraz teksty buddyjskie i dzieła filozofów, np. Platona czy Kanta.

Piśmiennictwo bez wątpienia odgrywa kluczową rolę w rozwoju kultury, nauki i w ogóle cywilizacji. Dzięki niemu możliwe jest przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie, kształtowanie myśli i idei oraz dokumentowanie historii i ludzkich doświadczeń. Ponadto stanowi ono narzędzie komunikacji i wyrazu artystycznego. Na przykład literatura piękna pozwala wyrazić ludzkie emocje, podczas gdy teksty naukowe przyczyniają się do postępu technologicznego.

Piśmiennictwo współczesne

W dobie cyfryzacji piśmiennictwo przeżywa kolejny pozytywny przełom. Jak wiemy, Internet i technologie cyfrowe zmieniają sposób, w jaki tworzymy, przechowujemy i odbieramy teksty. E-booki, blogi, fora internetowe i media społecznościowe stały się nowymi formami przekazu. Jednocześnie tradycyjne formy piśmiennictwa, takie jak książki drukowane, nadal się liczą i cieszą uznaniem. Współczesne piśmiennictwo jest więc różnorodne, co czyni je bardziej dostępnym i atrakcyjnym niż kiedykolwiek wcześniej.

Piśmiennictwo kształtuje myślenie

Podsumowując, piśmiennictwo jest fundamentalnym elementem cywilizacji. Od starożytnych manuskryptów po nowoczesne publikacje cyfrowe kształtuje ono nasze myślenie. Najważniejsze jest jednak, aby poprzez swoje bogactwo form jak najlepiej służyło ludziom.

(PK)