Iwona Palicka

Iwona Palicka jest doktorem nauk o zdrowiu, specjalistą psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii oraz diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, a także terapeutą traumy i metod neurorozwojowych. Pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, Sekretarza Polskiego Stowarzyszenia SomaticExperiencing oraz członka Rady Fundacji Fastryga. Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka. Kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym oraz prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD.