fbpx

Iwona Palicka

Iwona Palicka jest doktorem nauk o zdrowiu, specjalistą psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii oraz diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD. Jest także terapeutą traumy i metod neurorozwojowych. Nasza Autorka pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, Sekretarza Polskiego Stowarzyszenia SomaticExperiencing oraz członka Rady Fundacji Fastryga. Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka. Kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym oraz prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD.

Iwona Palicka opublikowała w Wydawnictwie Borgis rozprawę doktorską pt. Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci w wieku 5-10 lat w wybranych podtypach FASD.