fbpx

Co to jest font? Różne rodzaje fontów

W poprzedniej części opracowania pt. Co to jest font? Dwie grupy krojów pism podałem definicję fontu i opowiedziałem o krojach jedno- i dwuelementowym. Dzisiaj napiszę kilka słów o podstawowych rodzajach fontów, które przypisane są do jednej lub drugiej z ww. grup.

Istnieje wiele rodzajów fontów, ale możemy je podzielić na kilka podstawowych kategorii. Zacznijmy od fontów z szeryfami. Szeryfy to dekoracyjne poprzeczne lub ukośne elementy znajdujące się na zakończeniach liter. Uważa się je za bardzo klasyczne i tradycyjne. Należą do nich m.in. Times New Roman i Georgia. Są to, rzecz jasna, kroje dwuelementowe.

Przeciwieństwem fontów szeryfowych są fonty bezszeryfowe. Nie mają one dekoracyjnych elementów na zakończeniach liter i są zazwyczaj prostsze i bardziej nowoczesne. Przykładem mogą tu posłużyć jednoelementowy Arial czy Helvetica.

Mamy też fonty ozdobne, które są dekoracyjne i używa się ich głównie w celach artystycznych i okolicznościowych, innymi słowy, użytkowych. Tu wymieniłbym takie kroje, jak dwuelementowy Rotunda i jednoelementowy Futura Medium.

Dalej chciałbym zwrócić uwagę na fonty skryptowe, które imitują pismo odręczne i nadają tekstom bardziej osobisty charakter. Wśród nich są Brush Script i Comic Sans. Ten ostatni miał też naśladować pismo komiksowe.

Co to jest font i do czego służy?

Zatem już wiemy, co to jest font. Teraz kilka słów o tym, do czego służy. 

Fonty odgrywają kluczową rolę w projektowaniu graficznym publikacji i w marketingu z kilku powodów. Odpowiednio dobrany font ułatwia Czytelnikowi czytanie, może też pomóc w przekazaniu odpowiednich emocji i treści. Odpowiedni font ma kluczowe znaczenie dla czytelności tekstu. Fonty o złym zbalansowaniu, zbyt małej lub dużej wielkości mogą utrudniać odbiór informacji.

Na przykład fonty szeryfowe nadają powagi i klasycznego wyglądu, podczas gdy fonty bezszeryfowe są bardziej nowoczesne i czytelne. Tymi pierwszymi powinno składać się np. powieści, zaś tymi drugimi publikacje użytkowe, np. instrukcje czy przewodniki. Fonty mogą znacząco wpłynąć na estetykę projektu. Dobre połączenie różnych fontów może sprawić, że projekt staje się wizualnie atrakcyjny. Dotyczy to m.in. wydawnictw reklamowych.

Podsumowując, font to nie tylko narzędzie do składu tekstu publikacji. To także doskonałe narzędzie wspomagające przekaz informacji od twórcy treści do jej odbiorcy. Jeśli publikacja ma osiągnąć sukces, to jej wydawca musi o tym pamiętać. W każdym dobrym wydawnictwie pracuje redaktor techniczny, który dobierze właściwy font do charakteru publikacji. Tym samym praca Autora i wysiłki wydawcy nie pójdą na marne.

(PK)