fbpx

Paweł Borowiecki

Jest doktorem w zakresie pedagogiki specjalnej, absolwentem pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i wspomagania rodziny oraz studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki. Pracuje jako pedagog specjalny, prowadzi zajęcia i warsztaty. Współpracuje również z radomskimi stowarzyszeniami Nowe Perspektywy i Budujemy Przystań. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z pedagogiką specjalną i psychologią, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia osób z niepełnosprawnością ruchową, spektrum autyzmu oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jego motto to: Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Paweł Borowiecki wydał w Wydawnictwie Borgis książkę pt. Samotność ludzi dorosłych z niepełnosprawnością ruchową.