fbpx

Postępy Nauk Medycznych 2020/4

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

ORIGINAL PAPER/PRACA ORYGINALNA

Results of the impact of antiproteinase hemosorbent on the dynamics of clinical and laboratory indicators in children with generalized peritonitis
Wyniki wpływu hemosorbentu antyproteinazowego na dynamikę wskaźników klinicznych i laboratoryjnych u dzieci z uogólnionym zapaleniem otrzewnej
Ruslan Yackubtsevich, Uladzimir Serhiyenka, Aleksander Khmialenka, Victor Vakulchik, Valery Kazhina, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ladny – s. 88-94

REVIEW PAPERS/PRACE POGLĄDOWE

Analysis of the effectiveness of noninvasive ventilation techniques in patients with COVID-19
Analiza skuteczności nieinwazyjnych technik wentylacji u pacjentów z COVID-19
Adam Jakubowski, Sylwia Jablonska, Grzegorz Lopienski, Agnieszka Szymanska, Marzena Wojewodzka-Zelezniakowicz, Robert Klimkowski, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ladny – s. 95-99

Retraction pockets of the tympanic membrane – introduction to the development of cholesteatoma
Kieszonki retrakcyjne błony bębenkowej – wstęp do rozwoju perlaka
Magdalena Godlewska, Jolanta Biszewska, Jaroslaw Luczaj, Emilia Duchnowska, Bozena Kosztyla-Hojna, Jerzy Robert Ladny – s. 100-104

Do adhesive molecules ICAM-1 and VCAM-1 affect the development and course of gastrointestinal tumors?
Czy molekuły adhezyjne ICAM-1 i VCAM-1 wpływają na rozwój i przebieg nowotworów przewodu pokarmowego?
Pawel Zarebski, Anna Zubkiewicz, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska – s. 105-110

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg