fbpx

Postępy Nauk Medycznych 2019/4

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h 4/2019

The journal is edited by Professor Jerzy Robert Ladny, Md, PhD, Head of Department of Emergency Medicine, Medical University of Bialystok

ORIGINAL PAPER/PRACA ORYGINALNA

Characteristic of COVID-19 pediatric patients: evidence from systematic review
Lukasz Szarpak, Ishag Adam, Tomasz Dzieciatkowski, Klaudiusz Nadolny, Milosz Jaguszewski, Krzysztof Jerzy Filipiak, Jerzy Robert Ladny, Jacek Smereka – s. 128

REVIEW PAPERS/PRACE POGLĄDOWE

The influence of base resin of removable dentures on the planktonic growth of individual representatives of oral microflora
Svyatoslav Rozhko, Roman Kutsyk – s. 131

Analiza ilościowa zmian na rynku farmaceutycznym
Quantitative analysis of changes in the pharmaceutical market
Katarzyna Pogorzelczyk, Marta Gallas, Marlena Robakowska, Malgorzata Wojnarowska, Przemysław Zuratynski, Daniel Slezak, Sylwia Jaltuszewska – s. 136

Pacjent nadużywający amfetaminy oraz jej pochodnych w aspekcie medycyny ratunkowej – ocena diagnostyki różnicowej oraz sposobu leczenia
Patient abusing amphetamine and its derivatives in terms of emergency medicine – assessment of differential diagnosis and treatment
Przemyslaw Zuratynski, Dawid Pietrzak, Sylwia Jaltuszewska, Kamil Krzyzanowski, Rafal Szczepanski, Marlena Robakowska, Daniel Slezak – s. 144

Państwowy System Ratownictwa Medycznego w Polsce
State Medical Emergency System in Poland
Przemyslaw Zuratynski, Daniel Slezak, Kamil Krzyzanowski, Rafal Szczepanski, Sylwia Jaltuszewska – s. 155

LETTER TO EDITOR/LIST DO REDAKTORA

Rheumatic drugs as part of the treatment of patients with COVID-19
Katarzyna Wieczorek, Klaudia Kulak, Aleksander Krupski, Zuzanna Fajfer, Lukasz Szarpak – s. 165

COVID-19 and pregnancy
Dominika Dunder, Julia Nosko, Olga Grabowska, Lukasz Szarpak – s. 167

SARS-CoV-2 virus detection options: current state
Aleksander Krupski, Zuzanna Fajfer, Klaudia Kulak, Katarzyna Wieczorek, Lukasz Szarpak – s. 169

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg