fbpx

Postępy Nauk Medycznych 2019/3

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h 3/2019

The journal is edited by Professor Jerzy Robert Ladny, Md, PhD, Head of Department of Emergency Medicine, Medical University of Bialystok

Introduction
Jerzy Robert Ładny – s. 88

ORIGINAL PAPERS/PRACE ORYGINALNE

Znaczenie polskiego rynku farmaceutycznego dla gospodarki
The importance of the Polish pharmaceutical market for the economy
Katarzyna Pogorzelczyk, Marta Gallas, Marlena Robakowska, Przemysław Żuratyński, Sylwia Jałtuszewska, Daniel Ślęzak – s. 89

Long-term results of generalized periodontitis treatment among 2nd year medical university students with increased level of emotional sensitivity
Tetiana Pavliuk – s. 96

REVIEW PAPERS/PRACE POGLĄDOWE

Ewakuacja zwierząt jako istotny czynnik skutecznej ewakuacji w katastrofach
Animals’ rescue as an essential essential factor of success of an evacuation process in disasters
Robert Pasławski, Dorota Zyśko, Urszula Pasławska – s. 99

Popularność AED i jego stosowanie
The popularity of AED and its use
Katarzyna Pogorzelczyk, Marta Gallas, Marlena Robakowska, Przemysław Żuratyński, Sylwia Jałtuszewska, Daniel Ślęzak – s. 02

Improved method of complete removable laminar dentures manufacturing for the prosthodontic treatment of patients with completely absent dentition
Volodymyr I. Sarapuk – s. 12

CASE REPORT/OPIS PRZYPADKU

Porażenie nerwu twarzowego w przebiegu ostrego zapalenia ucha środkowego – studium przypadku
Facial nerve palsy in acute otitis media – case study
Magdalena Frankowska, Jolanta Biszewska, Jarosław Łuczaj, Emilia Duchnowska, Bożena Kosztyła-Hojna, Jerzy Robert Ładny, Maciej Zdrojkowski – s. 16

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg