fbpx

Postępy Nauk Medycznych 2019/1

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 1/2019

The journal is edited by Professor Jerzy Robert Ladny, Md, PhD, Head of Department of Emergency Medicine, Medical University of Bialystok

ORIGINAL PAPERS/PRACE ORYGINALNE

Ocena parametrów gospodarki lipidowej i węglowodanowej oraz chorób towarzyszących u pacjentów poddanych zabiegowi laparoskopowego przewiązania żołądka opaską regulowaną
Assessment of lipid and carbohydrate balance as well as co-morbidities in patients after adjustable gastric banding in the treatment of obesity
Maria Niebrzydowska, Emilia Duchnowska, Paulina Wozniewska, Piotr Golaszewski, Regina Sierzantowicz, Agnieszka Swidnicka-Siergiejko, Jerzy Robert Ladny, Jacek Dadan, Agnieszka Blachnio-Zabielska, Hady Razak Hady – s. 4-18

Zastosowanie dootrzewnowej iniekcji bupiwakainy do leczenia bólu po laparoskopowej cholecystektomii
Application of intraperitoneal bupivacaine injection for pain relief after laparoscopic cholecystectomy
Feliks Hlumcher, Oleksandr Oliynyk, Serhij Solyaryk, Ihor Kolosovych, Anna Slifirczyk, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ladny – s. 19-25

Współczesny telefon w zastosowaniu edukacyjno-zarządzającym u studentów: badanie obserwacyjne
Modern telephone as an educational and management tool among students: an observational study
Malgorzata Timler, Pawel Rasmus, Wojciech Timler, Aneta Basiak, Ewa Kaniecka, Monika Bialas, Dariusz Timler – s. 26-30

REVIEW PAPERS/PRACE POGLĄDOWE

Rola fizjoterapii w leczeniu zespołu bolesnego barku w chorobach reumatycznych – aktualny stan wiedzy
Role of physiotherapy in the treatment of shoulder pain in rheumatic diseases – the state of actual knowledge
Anna Kuryliszyn-Moskal, Joanna Zablocka, Andrzej Julian Niewinski, Anna Hryniewicz – s. 31-40

Zastosowanie protokołu niskoopioidowego lub bezopioidowego w kontroli bólu w okresie okołooperacyjnym
Low opioid anesthesia and opioid free anesthesia use in pain control treatment in postoperative period
Ewa Komorowska-Wojtunik, Anna M. Lotowska-Cwiklewska, Urszula Kosciuczuk, Andrzej Siemiatkowski – s. 41-46

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg