fbpx

Postępy Nauk Medycznych 2018/6

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 6/2018

The journal is edited by Professor Jerzy Robert Ladny, Md, PhD, Head of Department of Emergency Medicine, Medical University of Bialystok

ORIGINAL PAPERS/PRACE ORYGINALNE

The influence of emergency medical procedures and event circumstances on the acute effectiveness of resuscitation in out-of-hospital sudden cardiac arrest in adults
Wpływ udzielanych czynności medycznych a skuteczność resuscytacji z pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniem krążenia u osób dorosłych
Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ladny, Daniel Slezak – s. 308-313

Quality of chest compressions during cardiopulmonary resuscitation performed by physicians: do we need to use mechanical chest compression devices? A multicenter, randomized, crossover study
Jakość kompresji klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez lekarzy: czy potrzebujemy mechanicznej kompresji klatki piersiowej? Badanie wieloośrodkowe, randomizowane, krzyżowe
Jolanta Majer, Jacek Smereka, Jerzy R. Ladny, Marek Dabrowski, Mateusz Puslecki, Agata Dabrowska, Michael Czekajlo, Dominika Dunder, Lukasz Szarpak – s. 314-321

Comparison of chest compressions with and without LUCAS3 mechanical chest compression system during resuscitation performed by novice physicians
Porównanie kompresji klatki piersiowej z systemem i bez systemu mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS3 podczas resuscytacji wykonywanej przez lekarzy stażystów
Jolanta Majer, Piotr Zwolinski, Zuzanna Popielarska, Dominika Dunder, Olga Aniolek, Marcin Madziala, Agnieszka Madziala, Lukasz Szarpak – s. 322-327

Leriche syndrome – the analysis of 502 cases. Novel or already known issues?
Zespół Leriche’a – analiza 502 przypadków. Nowe czy znane aspekty?
Piotr Kazmierski, Michal Pajak, Justyna Krus-Hadala, Mateusz Jeckowski – s. 328-333

The relation between hyperhomocysteinemia and the intima-media complex thickness in common carotid artery, as risk factors for ischemic stroke
Zależność między hiperhomocysteinemią a grubością kompleksu intima media tętnic szyjnych wspólnych jako czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu
Monika Chorazy, Dominika Jakubowicz-Lachowska, Michal Szczepanski, Katarzyna Krystyna Snarska, Agata Krajewska, Marzena Wojewodzka-Zelezniakowicz, Robert Jerzy Ladny, Slawomir Lawicki, Jan Kochanowicz, Alina Kulakowska – s. 334-337

Psychophysical burden of connections with work in the State Emergency Medical Services System in the light of the Public Health strategy
Obciążenia psychofizyczne związane z pracą w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w świetle strategii Zdrowia Publicznego
Katarzyna Zackiewicz, Maria Dorota Kwika, Halina Slizewska, Katarzyna Rzatkiewicz, Bogdan Wieczorek, Ewa Komorowska-Wojtunik, Jerzy Robert Ladny – s. 338-348

Clinically overt infections and markers of inflammation in patients admitted to Emergency Department due to high-energy discharges of implantable cardioverter-defibrillator
Występowanie klinicznie jawnych infekcji i poziom markerów stanu zapalnego u pacjentów przyjętych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z powodu terapii wysokoenergetycznej kardiowertera-defibrylatora
Dariusz Jagielski, Dorota Zysko, Piotr Niewinski, Krystian Josiak, Joanna Wizowska, Bartosz Biel, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski – s. 349-352

REVIEW PAPERS/PRACE POGLĄDOWE

Focused Assessment with Sonography in Trauma as a diagnostic procedure in prehospital medicine
Badanie ultrasonograficzne FAST jako procedura diagnostyczna w medycynie przedszpitalnej
Maciej Dudek, Lukasz Szarpak, Kacper Kranc, Michal Pruc, Marek Dabrowski, Beata Zwolinska – s. 353-357

Ischemic heart disease – definition, epidemiology, pathogenesis, risk factors and treatment
Choroba niedokrwienna serca – definicja, epidemiologia, patogeneza, czynniki ryzyka i postępowanie
Maria Kasprzyk, Beata Wudarczyk, Rafal Czyz, Lukasz Szarpak, Beata Jankowska-Polanska – s. 358-360

The use of digital technologies in stroke management in the world: an analysis of examples
Technologie cyfrowe wykorzystywane w opiece nad pacjentami z udarami – analiza przypadków na świecie
Natasza Blek, Lukasz Szarpak, Michalina Drejza – s. 361-365

Mass spectrometry as a potential technique for clinical medicine
Spektrometria mas jako potencjalna technika w medycynie klinicznej
Damian Gorczyca, Elzbieta Makomaska-Szaroszyk, Lukasz Szarpak, Kacper Kranc – s. 366-369

CASE REPORT/OPIS PRZYPADKU

Epidural lipomatosis of the thoracic spine as the cause of a rapid progression of neurological symptoms after applying spine manual therapy
Tłuszczakowatość nadtwardówkowa odcinka piersiowego kręgosłupa jako przyczyna szybkiej progresji objawów neurologicznych po zastosowaniu terapii manualnej kręgosłupa
Bartlomiej Tyzo, Wojciech Czyzewski, Dominik Ziemianek, Karolina Thum-Tyzo, Jakub Litak, Andrzej Hermanowicz, Iwona Luszczewska-Sierakowska, Anna Charuta, Piotr Leszczynski – s. 370-372

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg