fbpx

Postępy Nauk Medycznych 2018/5

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 5/2018

This issue has been edited by Hady Razak Hady, MD, PhD, from I Department of General and Endocrine Surgery, University Clinical Hospital in Bialystok

ORIGINAL PAPERS/PRACE ORYGINALNE

Cardiac arrest – factors affecting the effectiveness of resuscitation
Zatrzymanie krążenia – czynniki wpływające na skuteczność resuscytacji
Paulina Buca, Kamil Krzyzanowski, Przemyslaw Zuratynski, Pawel Jastrzebski, Adam Gorgol, Klaudiusz Nadolny, Daniel Slezak – s. 244-247

Comparison of Airtraq® and Macintosh laryngoscope applied by nurses in manikins with normal and difficult airways: pilot data
Porównanie intubacji z wykorzystaniem Airtraq® i laryngoskopu Macintosha w warunkach normalnych i trudnych dróg oddechowych wykonywanej przez pielęgniarki. Badanie pilotażowe
Patrycja Szalast, Jacek Smereka, Kurt Ruetzler, Elzbieta Makomaska-Szaroszyk, Kacper Kranc, Kacper Stolarek, Michal Paprocki, Lukasz Szarpak – s. 248-253

Should we use a guide during endotracheal intubation in normal and difficult airways? A randomized, cross-over, simulation study. Pilot data
Czy powinniśmy stosować prowadnicę podczas intubacji dotchawiczej w warunkach normalnych i trudnych drogach oddechowych? Randomizowane krzyżowe badanie symulacyjne – badania pilotażowe
Jacek Smereka, Marek Dabrowski, Mateusz Puslecki, Mateusz Szarek, Damian Gorczyca, Zuzanna Popielarska, Dominika Dunder, Jerzy Robert Ladny, Karol Bielski, Szymon Bialka, Kurt Ruetzler, Lukasz Szarpak – s. 254-259

The characteristic and management of inguinal hernias based on the own experience
Charakterystyka i postępowanie w przypadku przepuklin pachwinowych oparte na własnym doświadczeniu
Hady Razak Hady, Paulina Wozniewska, Maria Soldatow, Jacek Lapinski, Piotr Golaszewski, Inna Diemieszczyk, Dawid Groth, Jacek Dadan, Jerzy Robert Ladny – s. 260-264

Surgical treatment of incisional hernia – own material
Postępowanie chirurgiczne w leczeniu przepuklin pooperacyjnych – materiał własny
Hady Razak Hady, Piotr Golaszewski, Paulina Wozniewska, Maria Soldatow, Jacek Lapinski, Mikolaj Czerniawski, Inna Diemieszczyk, Lukasz Szarpak, Jacek Dadan, Jerzy Robert Ladny – s. 265-268

Management of patients with hiatal hernia in own material
Postępowanie z pacjentami z przepukliną przeponową w materiale własnym
Hady Razak Hady, Patrycja Pawluszewicz, Mikolaj Czerniawski, Maria Niebrzydowska, Pawel Wojciak, Piotr Golaszewski, Agnieszka Swidnicka-Siergiejko, Safauldeen Salim Neamah, Paulina Wozniewska, Anna Gromotowicz-Poplawska, Jacek Dadan – s. 269-273

Hiatal hernia – epidemiology, pathogenesis, diagnostic
Przepukliny przeponowe – epidemiologia, patogeneza, diagnostyka
Patrycja Pawluszewicz, Pawel Wojciak, Inna Diemieszczyk, Piotr Golaszewski, Paulina Wozniewska, Hady Razak Hady – s. 274-278

REVIEW PAPERS/PRACE POGLĄDOWE

The management of a mass casualty incident/disaster by a medical dispatcher in a centralized medical dispatch center
Zarządzanie w trakcie zdarzenia masowego/katastrofy przez dyspozytora medycznego w skoncentrowanej dyspozytorni medycznej
Przemyslaw Zuratynski, Daniel Slezak, Piotr Robakowski, Marlena Robakowska, Anna Tyranska-Fobke, Kamil Krzyzanowski, Klaudiusz Nadolny – s. 279-283

Selected aspects of anesthesia for inguinal hernia repair sugery
Wybrane aspekty znieczulenia do operacji przepuklin pachwinowych
Anna M. Lotowska-Cwiklewska, Urszula Kosciuczuk, Piotr Jakubow, Andrzej Siemiatkowski – s. 284-286

Inguinal hernias – the review of literature
Przepukliny pachwinowe – przegląd literatury
Paulina Wozniewska, Piotr Golaszewski, Patrycja Pawluszewicz, Hady Razak Hady – s. 287-291

History of inguinal hernia surgery
Historia operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych
Piotr Golaszewski, Paulina Wozniewska, Justyna Dawidowska, Martyna Wyszynska, Hady Razak Hady – s. 292-295

Incisional hernia – clinical characteristics, diagnosis and treatment
Przepukliny pooperacyjne – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
Piotr Golaszewski, Paulina Wozniewska, Justyna Dawidowska, Patrycja Pawluszewicz, Maria Soldatow, Martyna Wyszynska, Hady Razak Hady – s. 296-300

LETTER TO THE EDITOR/LIST DO REDAKCJI

Should we look for new methods of chest compressions in newborns and infants?
Czy powinniśmy poszukiwać nowych metod kompresji klatki piersiowej u niemowląt i noworodków?
Togay Evrin, Karol Bielski, Kacper Kranc, Dominika Dunder, Marek Dabrowski, Marcin Madziala – s. 301-302

COMMENT/KOMENTARZ

Komentarz do prac
dr hab. med. Hady Razak Hady – s. 303

Comment
Hady Razak Hady, MD, PhD – s. 304

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg