fbpx

Postępy Nauk Medycznych 2018/4

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 4/2018

The journal is edited by Professor Jerzy Robert Ladny, MD, PhD, Head of Department of Emergency Medicine, Medical University of Bialystok

ORIGINAL PAPERS/PRACE ORYGINALNE

The cost analysis and the assessment of intoxicated patients in the Emergency Unit of the Child Jesus Clinical Hospital in Warsaw in 2013
Analiza kosztów a ocena pacjentów w stanie nietrzeźwości w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie w 2013 roku
Jaroslaw Marczuk, Michal Pruc, Zuzanna Wisniewska, Wladyslaw Gawel, Hubert Olszewski, Lukasz Szarpak – s. 188-194

The effect of microflora resistance to antibiotics on the outcomes of the treatment of patients with severe craniocerebral injury
Analiza wyników leczenia pacjentów z ciężkim uszkodzeniem czaszkowo-mózgowym w zależności od oporności mikroflory na antybiotyki
Oleksandr Oliynyk, Anna Slifirchik, Iryna Prokop, Oleksandr Jashan, Dorota Nosalska, Mikołaj Krasij – s. 195-199

Non-invasive assessment of haemodynamic parameters in pre-hospital care – a preliminary study
Nieinwazyjna ocena parametrów hemodynamicznych w opiece przedszpitalnej – badanie wstępne
Artur Karpiarz, Lukasz Czyzewski, Janusz Wyzgal, Monika Saran, Mikolaj Rusin, Zuzanna Popielarska, Brygida Krucinska, Urszula Szewc, Lukasz Szarpak – s. 200-205

Method of establishing reference intervals of thyroid profile parameters
Metoda wyznaczania przedziałów referencyjnych parametrów profilu tarczycowego
Zenon Jakubowski, Monika Zagorska, Marlena Robakowska, Grzegorz Krzykowski, Krzysztof Sworczak, Miroslawa Szczepanska-Konkel, Anna Tyranska-Fobke, Daniel Slezak, Przemyslaw Zuratynski, Jakub Kraszewski, Marzena Domanska-Sadynica – s. 206-210

Comparison of two chest compression techniques during infant resuscitation. A randomized, cross-over study
Porównanie dwóch technik uciskania klatki piersiowej podczas resuscytacji niemowlęcia. Badanie randomizowane krzyżowe
Jacek Smereka, Lukasz Szarpak, Elzbieta Makomaska-Szaroszyk, Antonio Rodriguez-Nunez, Sandra Pyda, Izabela Sztybor, Klaudia Wlodarska, Klaudia Kulak, Karol Bielski, Kurt Ruetzler – s. 211-216

REVIEW PAPERS/PRACE POGLĄDOWE

Practical aspects of the use of medical simulation in the teaching of medical and communication skills
Praktyczne aspekty wykorzystania symulacji medycznej w nauczaniu kompetencji medycznych i komunikacyjnych
Malgorzata Perlak, Adam Ubych, Kamil Barglik, Mateusz Benesz, Katarzyna Stawicka, Seweryn Krol, Michal Stasiowski, Witold Lukas – s. 217-220

The impact of dialysis therapy on the quality of patients’ life
Wpływ dializoterapii na jakość życia pacjentów
Elzbieta Milewska, Katarzyna Rzatkiewicz, Malgorzata Andryszczyk, Zbyslaw W. Grajek, Ewa Kleszczewska, Jerzy Robert Ladny, Andrzej Sek – s. 221-223

The specifics of dealing with an obese patient in the practice of emergency medical teams
Specyfika działania z otyłym pacjentem przez zespół ratownictwa medycznego
Maria Niebrzydowska, Klaudiusz Nadolny, Robert Niebrzydowski, Jerzy Robert Ladny, Emilia Duchnowska, Lukasz Szarpak, Hady Razak Hady – s. 224-230

Behavioral aspect of pain in laryngological (ENT) patients
Behawioralne aspekty bólu u pacjentów laryngologicznych
Anna M. Lotowska-Cwiklewska, Piotr Jakubow, Urszula Kosciuczuk – s. 231-235

Fluid resuscitation in pre-hospital care
Resuscytacja płynowa w opiece przedszpitalnej
Daniel Slezak, Klaudiusz Nadolny, Andrzej Basinski, Jerzy Robert Ladny, Kamil Krzyzanowski, Blazej Andrejanczyk, Przemyslaw Zuratynski – s. 236-240

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg