fbpx

Postępy Nauk Medycznych 2018/3

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 3/2018

The journal is edited by Professor Jerzy Robert Ladny, MD, PhD, Head of Department of Emergency Medicine, Medical University of Bialystok

ORIGINAL PAPERS/PRACE ORYGINALNE

Blind intubation via iGEL laryngeal mask performed by novice physicians: A randomized, crossover, manikin trial
Intubacja na ślepo z zastosowaniem maski krtaniowej iGEL wykonywana przez lekarzy stażystów: randomizowane, krzyżowe badanie symulacyjne
Andrzej Bielski, Marcin Madziala, Karol Bielski, Jacek Smereka, Klaudiusz Nadolny, Lukasz Szarpak – s. 128-132

The impact of the use of a footrest on the quality of chest compressions. A prospective, randomized, cross-sectional study
Wpływ zastosowania podnóżka na jakość uciskania klatki piersiowej. Badanie prospektywne, randomizowane, krzyżowe
Jolanta Majer, Sandra Pyda, Jerzy Robert Ladny, Antonio Rodriguez-Nunez, Lukasz Szarpak – s. 133-137

Beneficial effects of intragastric balloon therapy associated with hormonal changes on weight loss and serum metabolic, inflammatory and liver parameters
Korzyści leczenia balonem dożołądkowym związane ze zmianami hormonalnymi na masę ciała oraz metaboliczne, zapalne i wątrobowe parametry krwi
Agnieszka Swidnicka-Siergiejko, Eugeniusz Wroblewski, Hady Razak Hady, Dagmara Bogdanowska-Charkiewicz, Andrzej Dabrowski – s. 138-143

Assessment of energy intake and selected nutrients within 6 months after laparoscopic sleeve gastrectomy
Ocena spożycia energii oraz wybranych składników odżywczych w okresie 6 miesięcy po zabiegu laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka
Marta Jastrzebska-Mierzynska, Lucyna Ostrowska, Emilia Duchnowska, Hady Razak Hady – s. 144-149

The effectiveness of vertical sleeve gastrectomy (VSG) in obesity – short-term follow-up study
Efektywność zabiegów rękawowej resekcji żołądka (VSG) w leczeniu otyłości – badanie krótkoterminowe
Elwira Siewiec, Lukasz Szczerbinski, Urszula Puchta, Anna Citko, Hady Razak Hady, Adam Jacek Kretowski – s. 150-152

Mood disorders in the evaluation of patients after bariatric treatment
Zaburzenia nastroju w ocenie pacjentów po leczeniu bariatrycznym
Regina Sierzantowicz, Justyna Tworkowska, Jerzy Robert Ladny, Pawel Wojciak, Katarzyna Lagoda, Lech Trochimowicz, Bozena Kirpsza, Lucyna Ostrowska, Hady Razak Hady – s. 153-157

REVIEW PAPERS/PRACE POGLĄDOWE

The current place of intragastric balloon in the treatment of obesity – what should clinicians know?
Aktualne miejsce balonu dożołądkowego w leczeniu otyłości – co powinni wiedzieć lekarze?
Agnieszka Swidnicka-Siergiejko, Eugeniusz Wroblewski, Hady Razak Hady, Andrzej Dabrowski – s. 158-164

The role of gastrointestinal hormones in the pathogenesis and the treatment of obesity
Rola hormonów przewodu pokarmowego w patogenezie i leczeniu otyłości
Urszula Puchta, Elwira Siewiec, Lukasz Szczerbinski, Anna Citko, Hady Razak Hady, Adam Jacek Kretowski – s. 165-168

Dietetic preparation of obese patient to bariatric treatment
Przygotowanie dietetyczne pacjenta otyłego do operacji bariatrycznej
Marta Jastrzebska-Mierzynska, Lucyna Ostrowska, Emilia Duchnowska, Hady Razak Hady – s. 169-172

The use of drones in various rescue sectors – an analysis of examples in Poland and in the world
Wykorzystanie dronów w różnych sektorach ratownictwa – analiza przykładów w Polsce i na świecie
Daniel Slezak, Anna Tyranska-Fobke, Marlena Robakowska, Joanna Nowak, Przemyslaw Zuratynski, Jerzy Robert Ladny, Jakub Kraszewski, Marzena Domanska-Sadynica, Klaudiusz Nadolny – s. 173-178

CASE REPORT/OPIS PRZYPADKU

The importance of physical examination in chest injury following stabbing
Znaczenie badania fizykalnego w urazie klatki piersiowej w następstwie ugodzenia nożem
Edyta Kuduk, Wioletta Medrzycka-Dabrowska, Sylwia Terech, Renata Piotrkowska, Piotr Jarzynkowski, Katarzyna Kwiecien-Jagus, Klaudiusz Nadolny, Daniel Slezak – s. 179-182

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg