fbpx

Postępy Nauk Medycznych 2018/2

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 2/2018

This issue has been edited by Hady Razak Hady, MD, PhD, from I Department of General and Endocrine Surgery, University Clinical Hospital of Bialystok

ORIGINAL PAPERS/PRACE ORYGINALNE

Comparison of two cervical collars on the intracranial pressure measured indirectly based on the thickness of the optic nerve sheath. Preliminary data
Porównanie dwóch typów kołnierzy szyjnych i ich wpływu na ciśnienie śródczaszkowe mierzone pośrednio w oparciu o grubość otoczki nerwu wzrokowego. Badanie wstępne
Lukasz Szarpak, Michal Ladny, Sandra Pyda, Marcin Madziala, Karol Bielski, Mateusz Puslecki, Jacek Smereka – s. 68-71

The knowledge and attitude of last year medical students towards supraglottic airway devices
Wiedza i postawy studentów medycyny na temat nadgłośniowych urządzeń do wentylacji
Andrzej Bielski, Togay Evrin, Waclaw Gawel, Karolina Kosiacka, Lukasz Szarpak – s. 72-75

Analysis of the influence of laparoscopic adjustable gastric banding on BMI, carbohydrate and lipid metabolism in obese patients
Analiza wpływu laparoskopowej regulowanej opaski żołądkowej na BMI, gospodarkę węglowodanową i lipidową u otyłych pacjentów
Hady Razak Hady, Patrycja Pawluszewicz, Maria Soldatow, Jacek Dadan, Pawel Wojciak, Agnieszka Swidnicka-Siergiejko, Malgorzata Knas, Lukasz Szarpak, Adam Kretowski, Jerzy Robert Ladny – s. 76-80

Laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) as a operative method of morbid obesity treatment and resolution of its comorbidities
Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka jako metoda operacyjnego leczenia otyłości patologicznej i chorób współistniejących
Hady Razak Hady, Pawel Wojciak, Patrycja Pawluszewicz, Inna Diemieszczyk, Mikolaj Czerniawski, Regina Sierzantowicz, Lech Trochimowicz, Safauldeen Salim Neamah, Viktar Strapko, Adam Kretowski, Jacek Dadan, Jerzy Robert Ladny – s. 81-88

OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT

Gastric fistula and its treatment after sleeve gastrectomy in patients after kidney transplantation – a case report
Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka u pacjentów po przeszczepie nerki – opis przypadku
Hady Razak Hady, Mikolaj Czerniawski, Magdalena Luba, Agnieszka Swidnicka-Siergiejko, Andrzej Baniukiewicz, Jacek Dadan, Jerzy Robert Ladny – s. 89-91

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

The role and operation of emergency medical teams in patients with ST-segment elevation myocardial infarction
Rola i działanie zespołów ratownictwa medycznego u pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST
Artur Borowicz, Klaudiusz Nadolny, Michal Kucap, Mariusz Gasior, Bartosz Hudzik – s. 92-96

Post-traumatic hypothermia in the pre-hospital period – diagnosis and treatment
Hipotermia pourazowa w okresie przedszpitalnym – rozpoznanie i leczenie
Tomasz Derkowski, Sylweriusz Kosinski, Tomasz Sanak, Paweł Podsiadlo, Daniel Celinski, Robert Galazkowski, Tomasz Darocha – s. 97-101

Epidemiology and pathogenesis of obesity
Epidemiologia i patogeneza otyłości
Magdalena Olszewska, Dawid Groth, Lukasz Szczerbinski, Elwira Siewiec, Urszula Puchta, Pawel Wojciak, Patrycja Pawluszewicz, Lukasz Szarpak, Hady Razak Hady – s. 102-105

Progress in bariatric-metabolic surgery
Postępy w chirurgii bariatryczno-metabolicznej
Hady Razak Hady, Magdalena Luba, Mikolaj Czerniawski, Paweł Wojciak, Inna Diemieszczyk, Patrycja Pawluszewicz, Agnieszka Swidnicka-Siergiejko, Regina Sierzantowicz, Marta Jastrzebska-Mierzynska, Monika Jedynak, Paulina Wozniewska, Jerzy Robert Ladny – s. 106-113

Anaesthesia for bariatric surgery as an element of perioperative treatment
Znieczulenie w chirurgii bariatrycznej jako element leczenia okołooperacyjnego
Elwira Siewiec, Urszula Puchta, Lukasz Szczerbinski, Anna Citko, Hady Razak Hady, Adam Jacek Kretowski – s. 114-116

Genetics in obesity
Predyspozycje genetyczne rozwoju otyłości
Michal Cieciel, Roman Konski – s. 117-119

LIST DO REDAKCJI/LETTER TO THE EDITOR

Endotracheal intubation – gold standard or myth?
Intubacja dotchawicza – złoty standard czy mit? – s. 120

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
dr hab. n. med. Hady Razak Hady – s. 121

Comment
Hady Razak Hady, MD, PhD – s. 122

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg