fbpx

Postępy Nauk Medycznych 2018/1

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 1/2018

The journal is edited by Professor Jerzy Robert Ladny, MD, PhD, Head of Department of Emergency Medicine and Disasters, Medical University of Bialystok

Wstęp
prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny – s. 4

Introduction
Professor Jerzy Robert Ladny, MD, PhD – s. 5

ORIGINAL PAPERS/PRACE ORYGINALNE

The role of the witness of the incident and the role of the emergency medical dispatcher in out-of-hospital sudden cardiac arrest
Rola świadka zdarzenia i dyspozytora medycznego podczas wystąpienia pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia
Klaudiusz Nadolny, Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Lukasz Szarpak, Jerzy Robert Ladny, Daniel Slezak, Michal Kucap, Robert Galazkowski – s. 6-11

Effects of religion on selected health behaviors
Wpływ religii na wybrane zachowania zdrowotne
Grzegorz Bejda, Jolanta Lewko, Agnieszka Kulak-Bejda, Regina Sierzantowicz, Bozena Kirpsza, Agnieszka Lankau, Piotr Szwedzinski, Klaudiusz Nadolny, Elzbieta Krajewska-Kulak, Jerzy Robert Ladny, Anna Tyranska-Fobke, Hady Razak Hady – s. 12-19

The role of laparoscopy in diagnosis and treatment of parenchymal organs injuries after abdominal trauma in own material
Rola laparoskopii w diagnostyce i leczeniu uszkodzeń narządów miąższowych po urazach jamy brzusznej w materiale własnym
Hady Razak Hady, Patrycja Pawluszewicz, Lech Trochimowicz, Pawel Wojciak, Mikolaj Czerniawski, Inna Diemieszczyk, Monika Laskowska, Jacek Dadan, Krystyna Lapuc-Seweryn, Przemyslaw Zuratynski, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ladny – s. 20-26

Skills and attitudes toward intraosseous access in cardiopulmonary resuscitation among nursing personnel
Umiejętności i postawy personelu pielęgniarskiego wobec wkłuć doszpikowych podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Michal Zyla, Karol Bielski, Marek Dabrowski, Wojciech Wieczorek, Halla Kaminska, Lukasz Czyzewski, Wladyslaw Gawel, Jerzy Robert Ladny, Klaudiusz Nadolny, Lukasz Szarpak – s. 27-31

The assessment of the utility of novel peripheral blood morphology parameters, including reticulocytic, in the diagnosis of iron deficiency and sideropenic anemia
Ocena użyteczności nowych parametrów morfologii krwi obwodowej, w tym retikulocytarnych, w diagnostyce niedoboru żelaza i niedokrwistości syderopenicznej
Emilia Czyzewska, Agnieszka Kujawiak, Dagna Bobilewicz, Lukasz Szarpak, Lukasz Czyzewski – s. 32-41

Comparison of the airway access skills of medical students in cardiopulmonary resuscitation simulation: a randomized crossover study
Porównanie umiejętności studentów medycyny w zakresie zabezpieczenia drożności dróg oddechowych podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Badanie randomizowane krzyżowe
Agnieszka Madziala, Robert Galazkowski, Halla Kaminska, Kurt Ruetzler, Jerzy Robert Ladny, Klaudiusz Nadolny, Wladyslaw Gawel, Wojciech Wieczorek, Lukasz Szarpak – s. 42-47

Impact of chest compression on endotracheal intubation efficacy: a randomized crossover trial
Wpływ uciskania klatki piersiowej na efektywność intubacji dotchawiczej: badanie randomizowane krzyżowe
Lukasz Szarpak, Agnieszka Madziala, Marek Dabrowski, Halla Kaminska, Wojciech Wieczorek, Jacek Smereka, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ladny, Robert Galazkowski – s. 48-53

Impact of a LUCAS 3 on chest compression quality during simulated cardiopulmonary resuscitation performed by lifeguards: a randomized crossover study
Wpływ zastosowania systemu LUCAS 3 na jakość uciśnięć klatki piersiowej podczas symulowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej wykonywanej przez ratowników wodnych: badanie randomizowane krzyżowe
Kobi Ludwin, Lukasz Iskrzycki, Jerzy Robert Ladny, Jolanta Majer, Jacek Smereka, Wojciech Wieczorek, Klaudiusz Nadolny, Halla Kaminska, Lukasz Szarpak – s. 54-58

Evaluation of patients’ knowledge about perioperative recommendations after bariatric procedures
Ocena poziomu wiedzy w zakresie zaleceń okołooperacyjnych wśród pacjentów poddawanych zabiegom bariatrycznym
Magda Koc, Regina Sierzantowicz, Lech Trochimowicz, Bozena Kirpsza, Piotr Szwedzinski, Michal Kucap, Krystyna Lapuc-Seweryn, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ladny, Hady Razak Hady – s. 59-64

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg