fbpx

[PDF] Nowa Stomatologia 2022/2

29,17  z VAT

Na stanie

Opis

Wpomnienie o Pani Profesor dr hab. n. med. Marii Szpringer-Nodzak (1929-2022) s. 33

Przegląd systematyczny/Systematic review

Środki fluorkowe w zapobieganiu i leczeniu próchnicy i erozji zębów u dzieci, młodzieży i dorosłych – rekomendacje Polskich Ekspertów. Aktualizacja zaleceń: Indywidualna profilaktyka fluorkowa u dzieci, młodzieży – rekomendacje Polskich Ekspertów
Fluoride agents in the prevention and treatment of dental caries and erosion in children, adolescents and adults – recommendations of Polish Experts Update of recommendations: Individual fluoride prevention in children and adolescents – recommendations of Polish Experts
Dorota Olczak-Kowalczyk, Agnieszka Mielczarek, Teresa Jackowska, Maria Mielnik-Błaszczak, Anna Turska-Szybka, Justyna Opydo-Szymaczek, Anna Jurczak, Urszula Kaczmarek s. 35

Praca poglądowa/Review paper

Zastosowanie licówek o minimalnie inwazyjnej preparacji „no-prep” – praca poglądowa
The use of veneers with minimally invasive preparation “no-prep” – review
Maria de la Cerda Obraniak, Anna Cybulska s. 60

Opis przypadku/Case report

Apexification of permanent immature teeth using MTA – a report of cases
Apeksyfikacja zębów stałych niedojrzałych z użyciem MTA – opis przypadków
Iwona Wysoczańska-Jankowicz, Tomasz Stefański, Agnieszka Wacławczyk, Jacek Bednarski, Lidia Postek-Stefańska s. 65

Prace oryginalne/Original papers

Porównanie zastosowania micro-CT i CBCT w przygotowaniu zębów do roli próbek w badaniach in vitro
Comparison of micro-CT and CBCT in the preparation of teeth for the role of samples in in vitro research
Marek Mazur, Kacper Bolesta, Wiktoria Wieczorek, Dominika Portka, Maja Olborska, Piotr Regulski, Marcin Aluchna s. 75