fbpx

[PDF] Nowa Medycyna 2023/1 – Koloproktologia

30,00  z VAT

Opis

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 1

Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 2/p>

Prace poglądowe/Review papers

Choroby przenoszone drogą płciową powodujące objawy proktologiczne. Część 2. Choroby o etiologii wirusowej
Sexually transmitted diseases causing anorectal symptoms. Part 2. Viral infections
Aneta Obcowska-Hamerska, Jarosław Basaj s. 5-15

Proponowany algorytm leczenia popromiennego zapalenia odbytnicy uwzględniający polskie realia
Proposed treatment algorithm for radiation proctitis considering the Polish realities
Radzisław Trzciński s. 16-24

Opis przypadku/Case report

Niewydolność wielonarządowa jako powikłanie wysokiego ropnia odbytu – opis przypadku
Multiple organ failure as a complication of high perianal abscess – a case report
Jacek Bierca, Małgorzata Kołodziejczak s. 25-29