fbpx

[PDF] Nowa Medycyna 2022/3 – Koloproktologia

30,00  z VAT

Opis

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 91

Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 92

Praca poglądowa/Review paper

Badanie proktologiczne chorego z objawami nietrzymania gazów i stolca
Rectal examination in a patient with faecal incontinence
Krzysztof Bielecki s. 95-98

Opisy przypadków/Case reports

Niedrożność przewodu pokarmowego w przebiegu uwięźniętej przepukliny brzusznej typu Richtera w kanale po drenie otrzewnowym – opis przypadku
Gastrointestinal obstruction in the course of incarcerated Richter’s hernia in the peritoneal drainage catheter tunnel – a case report
Michał Nycz, Wiktor Krawczyk, Mateusz Mietła, Michał Święch, Zbigniew Lorenc s. 99-103

Wpływ elektrostymulacji i terapii EMG-biofeedback na rozkład i koordynację napięcia mięśniowego zwieraczy odbytu na przykładzie dwóch losowo wybranych pacjentów z nietrzymaniem stolca
The impact of electrostimulation and EMG-biofeedback therapy on the distribution and coordination of anal sphincter muscle tone based on the example of two randomly selected patients with fecal incontinence
Jan Namysł s. 104-121

Ropień podkowiasty przedni i tylny – odbarczenie licznymi cięciami promienistymi. Opis przypadku
Anterior and posterior horseshoe abscess – drainage with multiple radial incisions. A case report
Katarzyna Krasińska, Alesia Venhura, Maciej Papierski, Szymon Głowacki s. 122-126

Historia medycyny/History of medicine

Martwicze zapalenie tkanek twarzoczaszki (tzw. rak wodny, noma) w obozie Auschwitz
Necrotizing facial tissue (water cancer, noma) in Auschwitz
Maria Ciesielska s. 127-130