fbpx

[PDF] Medycyna Rodzinna 2022/2

30,00  z VAT

Na stanie

Opis

Prace poglądowe/Review papers

Problematyka ginekologii wieku rozwojowego – ze szczególnym uwzględnieniem stanów zapalnych w kontekście także opieki dietetycznej, pielęgniarskiej, psychologicznej
Issues of gynecology of developmental age – with particular emphasis taking into account inflammation in the context of dietary care, nursing, psychological
Katarzyna Plagens-Rotman, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Justyna Jaskulska, Małgorzata Mizgier, Małgorzata Wójcik, Ewa Jakubek, Justyna Opydo-Szymaczek, Piotr Merks, Katarzyna Wróblewska-Seniuk, Aleksandra Persona-Śliwińska, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Zbigniew Friebe, Witold Kędzia, Maciej Wilczak – s. 21

Znaczenie metod komunikacji w medycynie i aptekarstwie z uwzględnieniem wybranych aspektów z historii medycyny i arteterapii
The importance of communication methods in medicine and pharmacy, taking into account selected aspects of the history of medicine and art therapy
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Marek Bielecki, Justyna Jaskulska – s. 26

Epidemiologia reprodukcyjna i jej użyteczność w rozwiązywaniu wybranych problemów zdrowotnych kobiet – według projektów i badań własnych
Reproductive epidemiology and its usefulness in solving selected health problems of women – according to projects and own researche
Dariusz Radomski – s. 30

Z doświadczeń specjalistów w aspekcie nauki o płci
From experiences of specialists in the aspect of gender science
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Maria Buczyńska-Górna, Katarzyna Dendek, Anna Głazowska, Monika Lasak-Grzegorska, Dorota Korońska, Anna Lewandowska, Justyna Maćkowska, Maciej Ostrowski, Małgorzata Szmalec-Płonkowska, Anna Szarla, Joanna Jurowska – s. 42

Rola lekarza rodzinnego i ginekologa w opiece nad kobietą
The role of a family doctor and gynecologist in the care of a woman
Ada Kaczmarek, Dawid Luwański, Justyna Jaskulska, Katarzyna Plagens-Rotman, Witold Kędzia, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Grażyna Jarząbek-Bielecka – s. 53

Opisy przypadków/Case reports

Wybrane zagadnienia związane z zaburzeniami zdrowia psychicznego i seksualnego w medycynie rodzinnej na przykładzie zespołu Gansera
Selected issues related to mental and sexual health disorders in family medicine on the example of Ganser syndrome
Marta Rechenek-Białkowska, Grażyna Jarząbek-Bielecka – s. 55

Interstitial lung disease associated to systemic sclerosis – rescue treatment with tocilizumab
Śródmiąższowa choroba płuc w przebiegu twardziny układowej – leczenie ratunkowe tocilizumabem
Anna Nowakowska-Plaza, Joanna Werońska-Tatara, Agnieszka Forys, Małgorzata Wisłowska – s. 58