fbpx

[PDF] Medycyna Rodzinna 2021/3-4

30,00  z VAT

Opis

Prace poglądowe/Review papers

Tradycyjna Medycyna Chińska a COVID-19
Traditional Chinese medicine vs COVID-19
Piotr Drwal – s. 23-26

Wybrane zagadnienia związane z promocją zdrowia w okresie pandemii
Selected issues related to health promotion during a pandemic
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Dawid Luwański, Katarzyna Plagens-Rotman, Małgorzata Mizgier, Marek Bielecki, Antoni Jarząbek – s. 27-29

Refleksje o przemijaniu w praktyce lekarskiej, nie tylko w czasie pandemii, z odniesieniem do wybranych tekstów z literatury
Reflections on transition – in medical practice not only during a pandemic with reference to selected texts from the literature
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Dawid Luwański, Antoni Jarząbek, Marek Bielecki, Katarzyna Plagens-Rotman, Emilia Warchoł, Małgorzata Mizgier – s. 30-32

Zdrowie i zdrowie seksualne – rozważania także w kontekście medycyny rodzinnej
Health and sexual health – also considerations in the context of family medicine
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Antoni Jarząbek, Dawid Luwański – s. 33-35

Wielokierunkowe działanie oleju z wiesiołka na organizm
Multi-directional effect of primrose oil on organism
Kamila Duraj, Marta Palacz-Wróbel – s. 36-42