fbpx

Nowa Stomatologia 2020/3

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

Opisy przypadków

Podwójne zęby środkowe szczęki w uzębieniu mlecznym – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Double maxillary mesiodenses in milk dentition – case report and literature review
Agnieszka Bruzda-Zwiech, Katarzyna Marut-Krawczyńska, Anna Janas-Naze, Joanna Szczepańska s. 63

Skuteczność działania ozonoterapii w leczeniu mucositis jamy ustnej indukowanej chemioterapią u onkologicznego pacjenta w wieku rozwojowym – opis przypadku
The effectiveness of ozone therapy in treatment oral mucositis induced chemotherapy in oncological pediatric patient – case report
Michalina Żyłkiewicz, Sylwia Kuderewska, Monika Plewik, Grażyna Marczuk-Kolada s. 69

Przeglądy systematyczne

Profilaktyka stomatologiczna – zalecenia dla osób starszych, rezydentów domów opieki i ich opiekunów. Stanowisko grupy roboczej Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) ds. zapobiegania próchnicy w populacji osób dorosłych
Dental prophylaxis – recommendations for elderly, nursing home residents and their carers. The position of the Polish working group of The Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF) for caries prevention in the adult population
Joanna Bagińska, Renata Chałas, Ewa Rusyan, Agnieszka Mielczarek s. 74

Sedacja w stomatologii – aktualne wytyczne anestezjologiczne
Sedation in dentistry – current anesthetic guidelines
Agnieszka Świątkowska, Magdalena Świątkowska-Bury s. 82

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg