fbpx

Nowa Pediatria 2019/2

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

KARDIOLOGIA/CARDIOLOGY

Praca oryginalna/Original paper

Charakterystyka kliniczna grupy młodzieży z nadciśnieniem tętniczym z wykorzystaniem twarzy Chernoffa jako metody obrazowania wielu zmiennych
Clinical characteristics of the group of adolescents with hypertension with using Chernoff faces as a method of displaying multivariate data
Piotr Wieniawski, Bożena Werner

INNE PRACE/OTHER ARTICLES

Prace poglądowe/Review papers

Wybrane zagadnienia żywieniowe u dzieci poddawanych leczeniu onkologicznemu
Selected nutritional issues in children undergoing oncological treatment
Katarzyna Albrecht, Paweł Łaguna, Michał Matysiak

Otyłość w chorobach przewlekłych u dzieci
Obesity in chronic diseases in children
Katarzyna Koch, Paweł Łaguna, Justyna Mikłasz, Michał Matysiak

Najczęstsze powikłania transferu zarodków
Most common complications during embryo transfer
Małgorzata Kozikowska, Mirosław Grusza, Grzegorz Mrugacz, Cezary Grygoruk

Opisy przypadków/Case reports

Zaawansowany proces nowotworowy u chłopca z pierwotnym guzem germinalnym jądra – opis przypadku
Advanced cancer in teenage boy with primary germ cell tumor of the testis – case study
Milena Król, Jagoda Dolecka, Julia Zatońska, Michał Romiszewski, Katarzyna Pawelec

Trudności diagnostyczne i lecznicze w małopłytkowości opornej na leczenie – opis przypadku
Diagnostic and therapeutic difficulties in a refractory thrombocytopenia – a case report
Elżbieta Wawrzyniak-Dzierżek, Agnieszka Pomykała-Słupianek, Grażyna Wróbel, Kornelia Gajek, Jowita Frączkiewicz, Małgorzata Salamonowicz, Katarzyna Bąbol-Pokora, Marek Ussowicz

Praca oryginalna/Original paper

Opinia rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na temat stosowanych form rehabilitacji
Parents’ opinion on quality of the rehabilitation procedures for their children with cerebral palsy
Katarzyna Sędek, Marcin Bonikowski, Mariusz Pawłowski, Jakub S. Gąsior

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg