fbpx

New Medicine 2021/3

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY/OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA

Case reports/Opisy przypadków

A complicated case of chronic stridor in an infant – a case study
Złożona przyczyna stridoru u niemowlęcia – opis przypadku
Izabela Pilarska, Piotr Kwast, Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głoss – p. 67-70

Case study of a patient with Cornelia de Lange syndrome – Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw
Studium przypadku pacjentki z zespołem Cornelii de Lange – Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Maja Skwarska, Bartosz Rigall, Lidia Zawadzka-Głos – p. 71-73

Original papers/Prace oryginalne

Acute appendicitis in children during the COVID-19 pandemic
Ostre zapalenie wyrostka sutkowego u dzieci w okresie pandemii COVID-19
Jolanta Jadczyszyn, Lidia Zawadzka-Głos – p. 74-80

Children’s head and neck infections caused by Streptococcus intermedius in the Pediatric Otolaryngology Department of Warsaw Medical University
Infekcje górnych dróg oddechowych u dzieci o etiologii Streptococcus intermedius w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 81-86

Review paper/Praca poglądowa

Treatment and management of a child with obstructive sleep apnea: an overview
Leczenie i postępowanie z dzieckiem z obturacyjnym bezdechem sennym: przegląd
Tomasz Lis, Lidia Zawadzka-Głos – p. 87-90

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg