fbpx

New Medicine 2021/1

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY
OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA

Original paper/Praca oryginalna

Abscess and hematoma of the septum – old diagnosis, contemporary treatment options
Krwiak i ropień przegrody nosa – znane rozpoznanie, współczesne metody leczenia
Agata Wasilewska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 3-7

Case report/Opis przypadku

Mediastinal emphysema as a complication of posterior pharyngeal wall injury – a case report
Odma śródpiersiowa jako powikłanie urazu tylnej ściany gardła – opis przypadku
Małgorzata Badełek-Izdebska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 8-13

DENTISTRY
STOMATOLOGIA

Original papers/Prace oryginalne

Dental caries in primary teeth during early childhood in the Warsaw agglomeration
Próchnica zębów mlecznych w okresie wczesnego dzieciństwa w aglomeracji warszawskiej
Piotr Sobiech, Anna Turska-Szybka, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – p. 14-21

Caries distribution pattern in primary dentition in children in early childhood from the Warsaw agglomeration
Rozmieszczenie próchnicy w uzębieniu mlecznym u dzieci w okresie wczesnodziecięcym z aglomeracji warszawskiej
Piotr Sobiech, Anna Turska-Szybka, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – p. 22-30

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg