fbpx

New Medicine 2020/3

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

Pediatric otolaryngology
Otolaryngologia dziecięca

Review paper
Praca poglądowa

Diagnosis and evaluation of a child suspected for obstructive sleep apnea: an overview
Diagnoza i ocena dziecka z podejrzeniem obturacyjnego bezdechu sennego: przegląd
Tomasz Lis, Lidia Zawadzka-Głos s. 87

Original paper
Praca oryginalna

Children who underwent tonsillectomy due to OSAS have significantly bigger tonsils than those with hypertrophic tonsils without OSAS
Pacjenci pediatryczni skierowani do zabiegu wycięcia migdałków z powodu OBPS mają znacząco większe migdałki w porównaniu do grupy pacjentów z przerostem migdałków bez współtowarzyszącego OBPS
Wiktoria Olińska, Jure Urbančič, Piotr Kwast, Lidia Zawadzka-Głos s. 92

Dentistry
Stomatologia

Original papers
Prace oryginalne

Health awareness and behaviours among adults aged 35-44 years in Poland in the years 2010-2017
Świadomość i zachowania prozdrowotne populacji osób dorosłych w wieku 35-44 lat w Polsce w latach 2010-2017
Ewa Rusyan, Agnieszka Mielczarek s. 97

A survey of the oral lesions in newborns and infants: A two-year cross-sectional study
Zmiany błony śluzowej jamy ustnej u niemowląt: dwuletnie badanie przekrojowe
Anna Turska-Szybka, Paula Piekoszewska-Ziętek, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk s. 104

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg