fbpx

New Medicine 2020/2

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

General medicine/Medycyna ogólna

Original paper
Praca oryginalna

Analysis of tracheotomy indications in children treated in the Department of Pediatric Otolaryngology of Medical University of Warsaw between 2015-2020
Analiza wskazań do tracheotomii u dzieci leczonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2015-2020
Małgorzata Chromniak, Maria Koziołek, Katarzyna Pawlik, Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos s. 39

Case report
Opis przypadku

Idiopathic left-sided buccal abscess – a case report
Idiopatyczny ropień policzka lewego – opis przypadku
Maria Wolniewicz, Lidia Zawadzka-Głos s. 45

Pediatric dentistry/Stomatologia dziecięca

Original papers
Prace oryginalne

The attitude of polish dentists towards children treatment
Stosunek polskich dentystów do leczenia dzieci
Maria Prokopczyk, Zuzanna Piotrkowicz, Anna Turska-Szybka s. 51

The oral health status and dental treatment needs of children affected by osteogenesis imperfecta – part I
Stan jamy ustnej oraz stomatologiczne potrzeby lecznicze dzieci dotkniętych osteogenesis imperfecta
Agnieszka Kozubska, Danuta Chlebna-Sokół, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Izabela Michałus, Karolina Beska-Bartecka, Joanna Szczepańska s. 60

Analysis of the level of non-specific and specific immunity parameters in saliva of children with osteogenesis imperfecta and study of relationships between selected proteins, disease symptoms and sociodemographic factors
Analiza stężeń parametrów odporności nieswoistej i swoistej w ślinie dzieci z osteogenesis imperfecta oraz badanie zależności pomiędzy wybranymi białkami a objawami choroby i czynnikami socjodemograficznymi
Agnieszka Kozubska, Janina Grzegorczyk, Magdalena Konieczka, Joanna Szczepańska s. 67

Review paper
Praca poglądowa

Treatment methods of deep caries in immature permanent teeth
Metody leczenia próchnicy głębokiej w zębach stałych niedojrzałych
Anna Szufnara, Sylwia Majewska-Beśka, Joanna Szczepańska s. 76

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg