fbpx

New Medicine 2020/1

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

N e w  M e d i c i n e 1/2020

GENERAL MEDICINE/MEDYCYNA OGÓLNA

Review paper/Praca poglądowa

SARS-CoV-2: the key issues
SARS-CoV-2: kluczowe informacje
Karolina Raczkowska-Łabuda, Lidia Zawadzka-Głos – s. 3

Original papers/Prace oryginalne

A paediatric patient with nasal septal perforation – symptoms, diagnosis and treatment options
Pacjent pediatryczny z perforacją przegrody nosa – objawy, diagnostyka, możliwości leczenia
Maciej Pilch, Anna Tuszyńska, Karolina Raczkowska-Łabuda, Lidia Zawadzka-Głos – s. 11

The foreign bodies in lower respiratory tract in pediatric patients treated in referral academic department of pediatric otolaryngology
Ciała obce w dolnych drogach oddechowych u dzieci leczonych w referencyjnym laryngologicznym ośrodku akademickim
Irina Drogobytska, Maciej Pilch, Lidia Zawadzka-Głos – s. 15

PEDIATRIC DENTISTRY/STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Original papers/Prace oryginalne

Computed tomography-assisted morphological assessment of the components of the temporomandibular joint – a pilot study
Morfologiczna ocena składowych stawu skroniowo-żuchwowego na podstawie tomografii komputerowej – badanie pilotażowe
Maja Stańczyk, Ronald Lukashevich, Aleksandra Gorzkowska, Paulina Urbańska, Piotr Laskowski, Dominik Woźniak, Zygmunt Stopa, Piotr Regulski, Robert Franczyk – s. 20

The first dental visit of a 3-year-old child. Reasons and socioeconomic determinants
Pierwsza wizyta dziecka w wieku żłobkowym w gabinecie stomatologicznym. Powody i uwarunkowania socjoekonomiczne
Piotr Sobiech, Anna Turska-Szybka, Angelika Kobylińska, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 26

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg