fbpx

New Medicine 2019/2

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

N e w  M e d i c i n e 2/2019

Original papers/Prace oryginalne

Adenoidectomy and adenotonsillotomy in patients treated in the Department of Paediatric Otorhinolaryngology of the Medical University of Warsaw in 2018 – a retrospective analysis
Adenotomia i adenotonsillotomia u pacjentów Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku – analiza retrospektywna
Tomasz Lis, Lidia Zawadzka-Głos – s. 43

Indications for tympanostomy tube insertion in children
Wskazania do drenażu wentylacyjnego u dzieci
Maria Wolniewicz, Lidia Zawadzka-Głos – s. 49

Opis przypadku/Case report

Self-induced pneumoparotitis – a rare case report
Pneumoparotitis wywołany autogennie – opis przypadku rzadkiego schorzenia
Karolina Raczkowska-Łabuda, Monika Jabłońska-Jesionowska, Jolanta Jadczyszyn, Magdalena Frąckiewicz, Maciej Pilch, Lidia Zawadzka-Głos – s. 60

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg