fbpx

Medycyna Rodzinna 2020/2

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

Prace oryginalne
Original papers

Zawartość metali ciężkich jako czynnik determinujący bezpieczeństwo spożywania syropu brzozowego i kategorię jego rejestracji
The content of heavy metals as a factor determining the safety of birch syrup consumption and the category of its registration
Maciej Bilek, Aleksandra Mielnik, Stanisław Mielnik, Sławomir Bakier s. 39

Mikrofiltrowany koncentrat soku brzozowego jako innowacyjny, trwały środek spożywczy o wysokiej wartości odżywczej
Microfiltered birch sap concentrate as an innovative, non-perishable food product with high nutritional value
Maciej Bilek, Klaudia Pilch, Jarosław Wawer, Stanisław Sosnowski s. 48

Ocena wpływu kwasu α-liponowego na obraz morfologiczny serca i nerki królików karmionych paszą z dodatkiem utlenionego oleju rzepakowego
Influence of α-lipoic acid on the morphological image of heart and kidney of rabbits fed a fodder with the addition of oxidized rapeseed oil
Paula Melka s. 56

Ocena wpływu resweratrolu oraz kwasu α-liponowego na cytotoksyczność jonów fluorkowych w stosunku do ludzkich fibroblastów płucnych IMR-90
The effect of resveratrol and α-lipoic acid on the cytotoxicity of fluoride ions to human lung fibroblasts IMR-90
Angelika Dominikowska, Robert Kubina, Anna Kleczka, Magdalena Wyszyńska, Agata Kabała-Dzik s. 65

Prace poglądowe
Review papers

Dzieciństwo zakłócone przemocą seksualną jako zagadnienie istotne także w medycynie rodzinnej – wybrane aspekty etyczne i medyczne
Childhood of a sexual violence as an important issue also in family medicine – selected ethical and medical aspects
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Katarzyna Plagens-Rotman, Witold Kędzia s. 72

Cytyzyna w terapii zaprzestania palenia tytoniu
Cytisine for tobacco smoking cessation: an overview
Patrycjusz Kołodziejczyk, Katarzyna Baranowska-Kempisty, Piotr Bernat, Piotr Tutka s. 76

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg