fbpx

Medycyna Rodzinna 2019/4

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

M e d y c y n a  R o d z i n n a 4/2019

Prace poglądowe
Review papers

Strategie rozwoju pielęgniarstwa na świecie i w Polsce. Perspektywy rozwoju pielęgniarstwa w Polsce
Nursing development strategy in the world and in Poland. Perspectives of nursing development in Poland
Kinga Harpula, Aleksandra Nowak, Anna Bartosiewicz – s. 159

Wyzwania pielęgniarstwa w Polsce i na świecie
The nursing challenges in Poland and in the world
Kinga Harpula, Aleksandra Nowak, Anna Bartosiewicz – s. 166

Retinoidy – mechanizm działania i zakres efektów niepożądanych po stosowaniu doustnym i aplikacji na skórę
Retinoids – mechanism of action and range of side effects after oral and topical administration
Agnieszka Irlik, Anna Piotrowska – s. 173

Rola tłuszczu w żywieniu człowieka
The role of fat in human nutrition
Magdalena Rudzińska, Roman Przybylski – s. 182

Wpływ żywienia na występowanie nowotworów
The impact of diet on the risk of cancer
Paulina Zegartowska – s. 189

Prace oryginalne
Original papers

Wybrane kwestie dotyczące seksualności kobiecej w praktyce ginekologicznej oraz w praktyce lekarza rodzinnego
Selected issues regarding female sexuality in gynecological practice and in family practice
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Ewa Jakubek, Katarzyna Bojanowska, Witold Kędzia, Klaudyna Madziar – s. 194

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg