fbpx

Medycyna Rodzinna 2018/4

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

M e d y c y n a R o d z i n n a 4/2018

Prace oryginalne
Original papers

Zastosowanie kwasu azelainowego w wybranych schorzeniach dermatologicznych
The use of azelaic acid in selected dermatological disorders
Paula Dębek, Anna Piotrowska, Magdalena Nastałek, Natalia Totko-Borkusiewicz, Olga Czerwińska-Ledwig, Roxana Zuziak, Wanda Pilch – s. 307-314

Częstość występowania robaczyc u dzieci w wieku przedszkolnym – określenie czynników predysponujących
The prevalence of helminthiasis in pre-school children – determination of predisposing factors
Piotr Kaleta, Marta Palacz-Wróbel, Łukasz Chajec – s. 315-321

Wybrane zasoby osobiste a nasilenie symptomów depresyjnych u dzieci – badanie pilotażowe
Personal resources and the intensity of depression symptoms in children – a pilot study
Monika Spotoń-Wydra – s. 322-327

Wybrane parametry jakości ucisku i relaksacji klatki piersiowej wykonywanej przez personel pielęgniarski w ramach pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia – badanie pilotażowe
Selected parameters of quality of chest compression and relaxation performed by nursing staff as part of out-of-hospital cardiac arrest – a pilot study
Paweł Więch, Marek Muster, Dariusz Bazaliński, Grzegorz Kucaba, Izabela Sałacińska, Monika Binkowska-Bury – s. 328-334

Prace poglądowe
Review papers

Zespół policystycznych jajników jako problem w ginekologii i medycynie rodzinnej, z uwzględnieniem pacjentek w wieku rozwojowym
Polycystic ovary syndrome as a problem in gynecology and family medicine, including patients in developmental age
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Justyna Opydo-Szymaczek, Małgorzata Mizgier, Katarzyna Bojanowska,Magdalena Pisarska-Krawczyk, Marek Chuchracki, Witold Kędzia, Andrzej Wojtyła – s. 335-338

Aspekty opiniowania lekarskiego w przypadku przemocy seksualnej wobec dzieci
Aspects of medical opinion in the case of sexual violence towards children
Jacek Boroch, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Zuzanna Jarząbek, Małgorzata Mizgier, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Witold Kędzia, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Marek Chuchracki, Justyna Opydo-Szymaczek, Maciej Wilczak, Andrzej Wojtyła – s. 339-343

Wybrane problemy dermatologiczno-ginekologiczne z uwzględnieniem niektórych aspektów dietetycznych u dziewcząt
Selected dermatological and gynecological problems with regard to some dietary aspects in girls
Jacek Boroch, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Mariola Pawlaczyk, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Paulina Wojtyła-Buciora, Andrzej Wojtyła, Marek Chuchracki, Witold Kędzia – s. 344-348

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg