fbpx

Medycyna Rodzinna 2018/3

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

M e d y c y n a R o d z i n n a 3/2018

Prace oryginalne
Original papers

Wiedza dotycząca zaburzeń odżywiania w opinii studentów pielęgniarstwa
Knowledge of nutritional disorders in the opinion of nurse students
Bogusława Kaczor-Pyter, Paweł Januszewicz – s. 199-207

Poczucie samotności jako czynnik warunkujący jakość życia osób powyżej 65. roku życia
Loneliness as a factor conditioning the quality of life in people over 65
Grzegorz Józef Nowicki, Magdalena Młynarska, Barbara Ślusarska, Kinga Jabłuszewska, Agnieszka Bartoszek, Katarzyna Kocka, Sylwia Przybylska-Kuć – s. 208-215

Wpływ nieprawidłowego profilu biofizycznego płodu na stan noworodka po porodzie
The influence of foetus incorrect biophysical profile on neonate’s condition after delivery
Krystyna Rochala, Barbara Wrońska, Magdalena Kołodziej – s. 216-224

Prace poglądowe
Review papers

Sytuacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce – regulacje prawne
Professional situation of disabled people in Poland – law regulatins
Bogusława Kaczor-Pyter, Paweł Januszewicz – s. 225-231

Badania przesiewowe w profilaktyce raka jelita grubego
Screening for colorectal cancer
Marta Musińska, Marta Minkiewicz, Justyna Wasielica-Berger, Krystian Kidrycki, Krzysztof Kurek – s. 232-244

Profilaktyka i terapia żywieniowa w chorobie wrzodowej żołądka
Prevention and nutritional therapy of stomach ulcer
Grażyna Kołodziej, Sylwia Klasik-Ciszewska – s. 245-251

Epidemiologia zaburzeń neuropoznawczych u pacjentów w wieku podeszłym
Epidemiology of cognitive dysfunction in the elderly
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Katarzyna Kwiecień-Jaguś, Renata Piotrkowska, Piotr Jarzynkowski – s. 252-257

Zaburzenia funkcji poznawczych u osób w wieku podeszłym – wyzwanie dzisiejszej medycyny w zakresie opieki pielęgniarskiej i wielodyscyplinarnej oceny
Cognitive impairment in the elderly – the challenge of today’s medicine in the field of nursing care and multidisciplinary evaluation
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Katarzyna Kwiecień-Jaguś, Renata Piotrkowska, Piotr Jarzynkowski, Katarzyna Lewandowska, Katarzyna Czyż-Szypenbejl – s. 258-263

Redukcja szkód
Harm reduction

Wprowadzenie
Andrzej Sobczak – s. 265

Introduction
Andrzej Sobczak – s. 266

Współczesne możliwości redukcji szkód zdrowotnych wywołanych pyłowymi zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego
Contemporary possibilities of reducing health damage caused by particulate matter air pollution
Ewa Krakowiak, Jolanta Cembrzyńska – s. 267-280

Następstwa stosowania ogólnodostępnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
The consequences of using widely available non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
Joanna Synoweć, Katarzyna Pogorzelczyk, Marlena Robakowska, Daniel Ślęzak, Przemysław Żuratyński, Klaudiusz Nadolny, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska – s. 281-291

Redukcja szkód spowodowanych paleniem tytoniu – czas na działania oddolne
Tobacco harm reduction – time for grassroots action
Mirosław Dworniczak – s. 292-301

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg