fbpx

Medycyna Rodzinna 2018/2A

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

M e d y c y n a R o d z i n n a 2A/2018

Prace oryginalne
Original papers

Ocena jakości życia chorych na stwardnienie rozsiane
Assessment of the quality of life of patients with multiple sclerosis
Tomasz Król, Kinga Mikita, Magdalena Rutkowska, Tomasz Michalski, Piotr Michalik, Magdalena Dąbrowska-Galas – s. 3-8

Hipoterapia w usprawnianiu dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
Hippotherapy in a rehabilitation process of a child with cerebral palsy
Bartek Czokało, Joanna Chojnowska, Wioletta Pogroszewska – s. 9-15

Świadomość prewencyjnego działania diety oraz nawyki żywieniowe kobiet z chorobami tarczycy w wieku 20-50 lat
Awareness of dietary prevention and eating habits of women aged 20-50 years, suffering from thyroid diseases
Marta Sorbal, Marta Palacz-Wróbel – s. 16-22

Opis przypadku
Case report

Trudności diagnostyczno-lecznicze zdwojenia jelita grubego – opis przypadku
Diagnostic and therapeutic difficulties of colorectal duplication – case report
Aleksandra Raźnikiewicz, Agnieszka Stroba-Żelek, Tomasz Fryc, Andrzej Grabowski, Wojciech Korlacki – s. 23-27

Prace poglądowe
Review papers

Jajka – zbilansowane źródło składników odżywczych
Eggs – a balanced source of nutrients
Aleksander Całkosiński, Jacek Majewski, Maciej Majewski, Anna Ciszewska – s. 28-31

Acerola – tropikalny owoc z ogromną dawką witaminy C
Acerola – tropical fruit with extremely high dose of vitamin C
Jacek Majewski, Michał Orylski, Aleksander Całkosiński, Maciej Majewski – s. 32-35

Wzajemne powiązania pomiędzy osobowością z pogranicza, PTSD i Complex PTSD
Interrelationship between borderline personality, PTSD and Complex PTSD
Joanna Solarz-Bogusławska, Wojciech Bogusławski – s. 36-40

Jakość życia osób chorujących na stwardnienie rozsiane – przegląd literatury
Quality of life of people with multiple sclerosis – review of the literature
Magdalena Dębińska, Małgorzata Mraz – s. 41-45

Rola selenu w patogenezie chorób tarczycy
The role of selenium in pathogenesis of thyroid diseases
Kamila Wala, Karol Zieliński, Zygmunt Zdrojewicz – s. 46-50

Epidemiologia i etiologia ostrego zapalenia trzustki
Epidemiology and etiology of acute pancreatitis
Tomasz Konończuk, Michalina Krzyżak, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Krzysztof Kurek – s. 51-60

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg