fbpx

Medycyna Rodzinna 2018/2

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

M e d y c y n a R o d z i n n a 2/2018

Prace oryginalne
Original papers

Analiza porównawcza postawy uczniów nauczania początkowego Szkoły Podstawowej w Białych Błotach
A comparative analysis of elementary school students’ physique in the Primary School in Białe Błota
Agnieszka Miszewska, Waldemar Józef Miszewski, Iwona Głowacka-Mrotek, Joanna Simińska, Wojciech Hagner – s. 111-115

Występowanie obrzęku limfatycznego u kobiet poddanych mastektomii z powodu nowotworu piersi
Lymphedema in women undergoing mastectomy due to breast cancer
Ewa Mesyasz, Magdalena Milan, Jan Juzwiszyn, Agnieszka Maj, Magdalena Matuszewska, Mariusz Chabowski, Dariusz Janczak – s. 116-120

Ocena wiedzy studentów kierunków medycznych na temat szczepień dla dzieci
Assessment of knowledge of medical students on immunization for children
Kamila Jachowska, Joanna Wójtowicz, Teresa Jackowska, Małgorzata Witkowska-Zimny – s. 121-127

Opisy przypadków
Case reports

Zmiany w EKG o charakterze przerostu lewej komory z zaburzeniami repolaryzacji – możliwe trudności diagnostyczne na podstawie opisu przypadku
ECG changes in left ventricular hypertrophy with repolarization disorders – possible diagnostic difficulties based on the case description
Mariusz Bodnar, Joanna Mazurkiewicz, Jacek Różański – s. 128-132

Retrospektywna analiza przypadku wzmożonej hemolizy u pacjentki z opóźnioną hemolityczną reakcją poprzetoczeniową spowodowaną przeciwciałami anty-K
Delayed hemolytic transfusion reaction complicating by hyperhemolysis due to anti K antibodies – a retrospective case report
Bożena Andrys, Katarzyna Korybalska – s. 133-138

Prace poglądowe
Review papers

Zrozumieć aleksytymię
Understanding alexithymia
Ewa Jackowska – s. 139-146

Wybrane zagadnienia położnicze: stosowanie leczenia tokolitycznego po przedwczesnym przerwaniu błon płodowych oraz znaczenie oceny długości szyjki macicy w przezpochwowym badaniu ultrasonograficznym
Selected obstetric topics: tocolytic treatment after premature rupture of membranes and the importance of assessing cervical length in transvaginal ultrasound
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Paulina Wojtyła-Buciora, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Witold Kędzia, Dawid Luwański, Andrzej Wojtyła – s. 147-150

Wpływ substancji zawartych w pieczarkach na organizm człowieka
Effects of white button mushroom nutrients on the human body
Jacek Majewski, Michał Orylski, Maciej Majewski, Julia Rasała – s. 151-155

Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych w reedukacji chodu u pacjentów z uzależnieniem alkoholowym
The influence of physiotherapy on reteaching gait in the patient with alcohol addiction
Piotr Żołowicz, Wioletta Pogroszewska, Joanna Chojnowska – s. 156-163

Zaburzenia snu z uwzględnieniem uwarunkowań genetycznych oraz aspektów seksuologicznych i ginekologicznych
Sleep disorders including genetic, sexological, and gynecological factors
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Karolina Andrzejak, Radosław Słopień, Agnieszka Słopień, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Witold Kędzia, Stefan Sajdak – s. 164-166

Redukcja szkód
Harm reduction

Wprowadzenie
Andrzej Sobczak – s. 167

Introduction
Andrzej Sobczak – s. 168

Prace poglądowe
Review papers

Bariery w wykorzystaniu nikotyny jako narzędzia redukcji szkód wywołanych paleniem tytoniu
Barriers in the use of nicotine as a tobacco harm reduction tool
Grzegorz Król – s. 169-176

Czy przejście na elektroniczne papierosy redukuje szkody w układzie sercowo-naczyniowym wywołane paleniem tytoniu?
Does switching to electronic cigarettes reduce the harm caused to the cardiovascular system by tobacco smoking?
Andrzej Sobczak – s. 177-184

Zdrowotne aspekty oświetlenia stosowanego w mieszkaniach
Health aspects of lighting used in households
Elżbieta Janosik – s. 185-195

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg