fbpx

Medycyna Rodzinna 2018/1A

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

M e d y c y n a R o d z i n n a 1A/2018

Prace oryginalne
Original papers

Ocena częstości występowania zakażeń wirusami hepatotropowymi u pacjentów poddanych allogenicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego
Incidence of hepatotropic viruses infection in patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation from an unrelated donor
Mirosław Markiewicz, Ewa Rzenno, Agnieszka Karolczyk, Małgorzata Stachowicz, Monika Dzierżak-Mietła, Kinga Gwóźdź, Joanna Dziaczkowska-Suszek – s. 3-6

Hipoterapia w czasie pobytów zooterapeutycznych w Centrum Zooterapii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej
Hippotherapy during stays in the center of animal therapy in University of Technology and Management in Kielnarowa
Daria Sawaryn, Renata Grzywacz – s. 7-10

Wybrane czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego związane z miażdżycą tętnic jako problem zdrowotny wśród młodzieży ponadgimnazjalnej
Occurrence of risk factors of cardiovascular diseases, connected with arteriosclerosis as a health problem within upper gymnasium youth
Zdzisława Chmiel, Grażyna Hejda, Monika Binkowska-Bury – s. 11-19

Rola psychologicznych aspektów odchudzania się na przykładzie klientek rzeszowskiego fitness clubu
The role of psychological aspects of slimming down among female clients of a Rzeszów fitness club
Renata Grzywacz, Jan Krupa, Izabela Cichocka – s. 20-28

Problem stanów zapalnych żeńskich narządów płciowych – ocena wiedzy dziewcząt na temat profilaktyki i leczenia
The problem of inflammation of the female genital system – assessment of girls’ knowledge about prevention and treatment
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Mariola Pawlaczyk, Michał Pawlaczyk, Magdalena Pawlaczyk, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Paulina Wojtyła-Buciora, Małgorzata Mizgier, Jacek Boroch, Witold Kędzia – s. 29-36

Metody leczenia endodontycznego zębów stałych z niezakończonym rozwojem wierzchołków korzenia – rewaskularyzacja, 12-miesięczna obserwacja. Część II
The methods of treatment of immature permanent teeth – revascularization, 12-months observation. Part II
Renata Pazera, Magdalena Piechota-Urbańska, Patrycja Proc, Joanna Szczepańska – s. 37-45

Prace poglądowe
Review papers

Obowiązujące i projektowane metody leczenia zaparć będących efektem ubocznym terapii bólu opioidami
Constipations as a side effect of opioid anti-pain therapy – current and future treatment methods
Krzysztof Różycki, Jacek Rapacz, Jakub Fichna, Piotr Kosson – s. 46-53

Postawa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Child’s posture in pre-school and early school periods
Agnieszka Miszewska, Waldemar Józef Miszewski, Iwona Głowacka-Mrotek, Joanna Simińska, Wojciech Hagner – s. 54-58

Terapie z udziałem zwierząt w leczeniu i rehabilitacji chorych i niepełnosprawnych
Animal-assisted therapies in treatment and rehabilitation of diseased and disabled
Wojciech Giermaziak, Iwona Fryzowska-Chrobot – s. 59-64

Kosmetyczne i lecznicze zastosowanie roślin ozdobnych
Cosmetic and therapeutic use of ornamental plants
Andżelika Radosz, Sylwia Klasik-Ciszewska, Katarzyna Duda-Grychtoł – s. 65-71

Czy warto jeść algi?
AIs eating algae recommendable?
Zygmunt Zdrojewicz, Bartosz Bieżyński, Piotr Krajewski – s. 72-79

Problem masturbacji wczesnodziecięcej na tle zachowań autoseksualnych w okresie dojrzałości
Infantile and early childhood masturbation and adult masturbation
Jacek Boroch, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Paulina Wojtyła-Buciora, Zofia Bieś, Witold Kędzia, Magdalena Pisarska-Krawczyk – s. 80-82

Objawy oczne w przebiegu chorób tarczycy
Ocular symptoms in thyroid diseases
Paweł Wójtowiec, Anna Wójtowiec Tomasz Tomkalski – s. 83-88

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg