Wynagrodzenie autora

Autor otrzymuje wynagrodzenie w wysokości wcześniej ustalonego % od wpływów ze sprzedaży książki, tj. od tych środków, które trafiają do Wydawnictwa. Pierwsze rozliczenie nastąpi po roku, a kolejne środki będą rozliczane co pół roku.