Proces wydawniczy

W trosce o wysoki poziom wydawanych książek wszystkie nadesłane teksty przechodzą wstępną kwalifikację do druku. Wstępna recenzja książki ma charakter wewnętrzny. Autorowi przesyłamy krótką informację, czy książka spełnia warunki, aby być wydana. Wstępna kwalifikacja książki do druku jest bezpłatna.

Wyeliminowanie z tekstu wszelkiego rodzaju błędów oraz odpowiednie przygotowanie go do publikacji pod kątem edytorskim to podstawa do stworzenia profesjonalnej książki. Autorzy bardzo często koncentrują się tylko i wyłącznie na treści książki, ponieważ najważniejszą rolę odgrywa dla nich proces twórczy. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że nawet najbardziej wciągająca fabuła, jeśli jest pełna błędów, będzie sprawiała wrażenie amatorskiego dzieła i nie zostanie odebrana przez czytelników i recenzentów jako poważna publikacja. Tylko połączenie ciekawej treści ze starannym przygotowaniem tekstu gwarantuje sukces rynkowy książki.

Proces wydawniczy przebiega według następujących kroków:

 • Krok 1. Wydawnictwo – Recenzja i kwalifikacja do druku (1-2 tygodnie).
 • Krok 2. Autor – Akceptacja wstępnych kosztów i chęć współpracy z naszym Wydawnictwem.
 • Krok 3. Wydawnictwo – Przedstawienie autorów umów.
 • Krok 4. Autor – Zapoznanie się z propozycją umowy.
 • Krok 5. Podpisanie umowy (Autor-Wydawnictwo).
 • Krok 6. Autor – Dokonanie wpłaty.
 • Krok 7. Wydawnictwo – Prace redakcyjne: propozycja składu z równoczesną korektą przed łamaniem tekstu.
 • Krok 8. Autor – Akceptacja korekty i zaproponowanych zmian. Możliwość wprowadzenia dodatkowych zmian przez Autora.
 • Krok 9. Wydawnictwo – Skład książki, przełamanie tekstu, propozycja okładki.
 • Krok 10. Autor – Akceptacja przełamania, dokonanie ostatecznej, drobnej korekty.
 • Krok 11. Wydawnictwo – Wprowadzenie korekty.
 • Krok 12. Autor – Akceptacja okładki oraz tekstu przed drukiem.
 • Krok 13. Wydawnictwo – Druk.
 • Krok 14. Wydawnictwo – Dystrybucja: wysyłka egzemplarzy autorskich, wysyłka egzemplarzy do bibliotek obowiązkowych, dostarczenie nakładu do hurtowni (z hurtowni książki trafiają do księgarń), uruchomienie sprzedaży internetowej.

Cykl wydawniczy trwa około 6 miesięcy, wszystko zależy jednak od konkretnego tekstu i przebiegu współpracy z Autorem. Jeżeli materiał wymaga wielu korekt, prace redakcyjne będą trwały dłużej. Czas przygotowania książki do druku zależy także od tego, jak długo Autor wykonuje korekty autorskie oraz jak dużo zmian w tekście wprowadza.

Sam druk książki trwa około miesiąca.